سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

گاه شمار جشنواره

گزارش زمانی جشنواره دوازدهم
۱۳۹۴/۱۲/۰۷
افتتاحیه :۲۶تیر ماه ۱۳۹۸
مهلت ارسال آثار : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
در طول دوره (افتتاحیه تا اختتامیه )آثار رسیده به دبیر خانه با حضور هیئت داوران،نویسنده،ناشر،دانشجویان ،
 
اصحاب رسانه ، کتاب دوستان و زائران معرفی ،نقد و بررسی می شود.
 
-نشست های نقد و بررسی  آثار نویسندگان خارجی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد.
 
اختتامیه:۵تیر ماه ۱۳۹۹
منبع:
پیوست:
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود