سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

داوری جشنواره

آثار دریافتی را اساتید کار آزموده ی حوزه و دانشگاه، ارزیابی و داوری خواهند کرد.
۱۳۹۴/۱۲/۰۷
 • ملاک های کسب رتبه های برتر جشنواره:
 • تأثیرگذاری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی 
 • تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه کتاب
 • رعایت استانداردها در ساخت، فصل بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان
 • رعایت استانداردها در ذكر منابع و مآخذ در آثار تحقیقی و پژوهشی
 • بهره مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی
 • ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب
 • استحکام و زیبایی زبان
 • التزام به ارزش های فرهنگی، دینی و انسانی
 • برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب
 • رعایت استانداردهای تألیف، تصحیح و ترجمه
 • پاكیزگی و آراستگی كتاب از حیث حروف چنینی، صفحه بندی و چاپ
منبع:
پیوست:
ارسال نظر:

متن ساده

HTML محدود