سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/KetabSal

مهمـــترین اخبار جشنواره

۱۳۹۴-۱۰-۱۹

داوری جشنواره

داوری آثار، توسط استادان مجرّب حوزه و دانشگاه انجام خواهد شد که متعاقباً اعلام خواهد شد.
 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود