سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی

۱۳۹۷/۰۵/۰۶