سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
اختتامیه سومین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی
۱۳۹۴/۱۱/۲۱