سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/KetabSal

مهمـــترین اخبار جشنواره

۱۳۹۶-۰۵-۱۴

امین اطمینان ( بخش حمایت از آثار رضوی )

امین اطمینان
شایسته تقدیر در بخش حمایت از آثار رضوی
با عنوان « گم خانه » مجموعه داستان های رضوی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود