سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/KetabSal

مهمـــترین اخبار جشنواره

ارتباط با دبیرخانه

دبیرخانه دائمی جشنواره: 

 مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی، بست شیخ طوسی، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 

صندوق پستی:177- 91735

تلفکس: 32235441-051