سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
۱۳۹۴/۱۱/۲۰

500 اثر داخلی و خارجی به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی رسید

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

دبیرخانه جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی آثار نو قلمان را چاپ و منتشر می کند.

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

15شهریور؛ آخرین مهلت ارسال آثار نویسندگان و ناشران خارجی به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی.

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی تا 25 مردادماه سال جاری

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

چهار هزار ناشر به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی دعوت شده اند