سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
۱۳۹۴/۱۱/۲۰
مشاور اجرایی قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی: جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی، تأثیر شگرفی بر تولید و انتشار معارف رضوی داشته است
۱۳۹۴/۱۱/۲۰

برگزیده پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: فعالیت هنری برای اهل البیت علیهم السلام موهبتی برای هنرمندان است

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

برگزیده پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: آستان قدس رضوی، قطب‌ گسترش فرهنگ اسلامی است

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

برگزیده پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی در راستای نشر فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام حرکت می‌کند

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

منتخب پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی:یقین داشتم روزی به خاطر همین داستان‌ها به مشهد می‌آیم و دلتنگی‌هایم را به آقا می‌گویم