سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی
۱۳۹۴/۱۱/۲۰

شاعر برگزیده جشنواره کتاب سال رضوی: کتابخانه آستان قدس رضوی در ایران بی نظیر است

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

حدادعادل در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی:کتابخانه آستان قدس رضوی سند افتخار کشور است

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

مترجم برتر چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی: کتابخانه آستان قدس رضوی از نظر منابع مطالعاتی بسیار غنی و از کتابخانه های بی نظیر دنیاست

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

ناشر شرکت کننده در چهارمین جشنواره کتاب سال رضوی:

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

نفر اول جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی در بخش نثر ادبی: ایجاد بانک اطلاعات آثار فاخر نویسندگان جشنواره کتاب رضوی گام مهمی در اشاعه فرهنگ رضوی در

۱۳۹۴/۱۱/۲۰

یکی از برگزیدگان چهارمین جشنواره کتاب سال رضوی: از این که گام کوچکی در اشاعه و گسترش فرهنگ منور رضوی برداشته‌ام به خود می‌بالم