کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۰۴-۱۳

مدیح سرای رضا

به پند ابن یمین گفت: دوستی، که تویی/ که شعر توست که بر آسمان رسیده سرش/ چرا مدیح سرای رضا همی نشوی/ که در جهان نبود کس به پاکی گهرش/ بگفتمش که نیارم ستود امامی را/ که جبرئیل امین بود خادم پدرش/ ابن یمین فریومدی

به پند ابن یمین گفت: دوستی، که تویی/ که شعر توست که بر آسمان رسیده سرش/ چرا مدیح سرای رضا همی نشوی/ که در جهان نبود کس به پاکی گهرش/ بگفتمش که نیارم ستود امامی را/ که جبرئیل امین بود خادم پدرش/ ابن یمین فریومدی

مولف/نویسنده/عکاس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

تصاویر شاعران