کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۰۵-۰۵

زبان پارسی

ای زبان پارسی افسون‌گری/ هرچه گویم از تو، زان، افزون‌تری/ ای زبان پارسی در كار باش/ ره‌گشای راه ناهم‌وار باش/ شادروان دکتر خطیبی

ای زبان پارسی افسون‌گری
هرچه گویم از تو، زان، افزون‌تری

ای زبان پارسی در كار باش   
ره‌گشای راه ناهم‌وار باش

سرودهای بلند و با مضمون از  شادروان دکتر خطیبی

 

مولف/نویسنده/عکاس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

تصاویر شاعران