کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۰۶-۱۰

گنجینه الاسرار، منظومه عاشورایی سروده عمان سامانی

گنجینه الاسرار: گنجی که باید قدر دانست و گمشده ی ذهن و دل را در آن یافت، خواند و از سر حزن و گاه شوق، گریست. گنجینه الاسرار، منظومه عاشورایی سروده عمان سامانی که در بستر حادثه ی عاشورا به تشریح رموز عرفانی و ترسیم شمایل بی نظیر امام حسین علیه‌السلام، پرداخته است.

گنجینه الاسرار: گنجی که باید قدر دانست و گمشده ی ذهن و دل را در آن یافت، خواند و از سر حزن و گاه شوق، گریست. گنجینه الاسرار، منظومه عاشورایی سروده عمان سامانی که در بستر حادثه ی عاشورا به تشریح رموز عرفانی و ترسیم شمایل بی نظیر امام حسین علیه‌السلام، پرداخته است.
در چارچوب روایی، عمان ابتدا به آفرینش بر اساس عشق اشاره می‌کند. سپس عرضه‌ی جام سعادت را توسط خداوند و انتخاب اولیا به سالاری حسین علیه‌السلام، و عرضه ی جام شقاوت و انتخاب اشقیا به سرداری شمر را به تصویر می‌کشد. بعد از آن تقابل عرفانی و درهم تنیدن همه ی خوبی ها و تمام بدیها را در مینیاتور کربلا ترسیم می‌نماید. مینیاتوری که در آن هیچ نمی بینیم جز خداوند به عنوان معشوقی طناز و حسین علیه‌السلام به عنوان عاشقی غیور و پاکباز.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

تصاویر شاعران