کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۱۰-۱۴

دعایی از سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی

خدایا! آخرت ما را ختم به شهادت کن!
جز شهادت برای ما نخواه...

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

تصاویر شاعران