کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۱۱-۲۸

آثار برگزيده كتاب سال در کتابخانه آستان قدس

آثار برگزيده سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، در کتابخانه آستان قدس رضوی بررسی شد، موجودی آن در مخزن بسته یا کتابخانه تخصصی ادبیات با نرم افزار سیمرغ جستجو شد.

برگزيدگان «جايزه كتاب سال»
برگزيدگان سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران و بيست و هفتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال جمهوري اسلامي ايران معرفي شدند.
آثار برگزيده سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، در کتابخانه آستان قدس رضوی بررسی شد، موجودی آن در مخزن بسته یا کتابخانه تخصصی ادبیات با نرم افزار سیمرغ جستجو شد.
عناوین عبارت است از:
 رارا، سروده پانته آ صفائي بروجني، تهران: فصل پنجم، ۱۳۹۷، ۸۰ ص.نبود
به رنگ دانوب، سروده واهه آرمن، تهران: نشر چشمه، ۱۳۹۷، ۱۲۶ ص. موجود.  مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۱۹۴۲۱‎)
نظريه و نقد ادبي: درسنامه ميان رشته اي، تأليف حسين پاينده، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۹۷، ۲ ج. موجود. مخزن و کتابخانه تخصصي ادبيات
 بومي سازي رئاليسم جادويي در ايران، تأليف محمد حنيف و محسن حنيف، تهران: شركت انتشارات علمي فرهنگي، ۱۳۹۷، ۴۴۲ ص. نبود
 كتاب چهارخطي:كندوكاوي در تاريخ رباعي فارسي، تأليف سيدعلي ميرافضلي، تهران: سخن، ۱۳۹۷، ۴۱۲ ص. مخزن موجود است.  مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۲۹۹۷۵‎) / (۱۱۱۱۹۹۷۱۷‎)
قبرستان عمودي، نوشته حميدرضا شاه آبادي، تهران: افق، ۱۳۹۷، ۲۳۹ ص. مخزن موجودست.مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۰۰۰۷۴‎)
خداي نامگ: شاهنامۀ فارسيِ ميانه، ياكو هِمين-آنتيلا، بريل، ۲۰۱۸. نبود
سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران آثار شايسته تقدير اين دوره را به شرح زير اعلام كرد:
روزشمار جنگ ايران و عراق: كتاب هفتم، ج ۲: طبس تا سنندج، تهاجم ها و بحران هاي دوران گذر (ارديبهشت ۱۳۹۵)، تأليف هادي نخعي، تهران: مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، ۱۳۹۷، ۱۱۲۸ ص. نبود
 طبقه بندي وزن هاي شعر فارسي، تأليف ابوالحسن نجفي، به همت اميد طبيب زاده، تهران: نيلوفر، ۱۳۹۷، ۴۹۶ ص.موجود – مخزن و  کتابخانه تخصصي ادبيات: (‎۵۸۵۴۰۸۵‎)
 فرهنگ اويم ايوك، تأليف فرزانه گشتاسب و ناديا حاجي پور، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ سازمان انتشارات فرورهر، ۱۳۹۷، ۳۶۵ ص.نبود
زبان شناسي
تمهيداتي بر نظريه زبان، تأليف لويي يلمزلف، ترجمه محمدامين شاكري، تهران: خوارزمي، ۱۳۹۷، ۲۹۴ ص.موجود  کتابخانه تخصصي ادبيات: (‎۵۸۵۳۷۵۰‎)
داستان كوتاه
افتاده بوديم در گردنه حيران، نوشتة حسين لعل بذري، تهران: نيماژ، ۱۳۹۷، ۱۱۰ ص.موجود کتابخانه تخصصي ادبيات: (‎۵۸۵۳۹۷۱‎)
رمان و داستان بلند
وضعيت بي عاري، نوشتة حامد جلالي، تهران: شهرستان ادب و كتاب، ۱۳۹۷، ۳۲۷ ص.موجود کتابخانه تخصصي ادبيات:۵۸۵۵۸۳۰
دورزدن در خيابان يك طرفه، نوشتة محمدرضا مرزوقي، نشر ثالث، ۱۳۹۷، ۱۸۸ ص.نبود
نقد ادبي
تالیف:
درباره مانايي و ميرايي، مجموعه نقد ادبيات داستاني انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، تأليف احمد شاكري، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۹۷، ۷۱۸ ص.موجود
مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۲۵۲۰۲‎) / (۱۱۱۱۹۵۶۱۴‎)
ترجمه
در اين بخش سه كتاب زير به صورت مشترك انتخاب شدند:
درآمدي بر ادبيات تطبيقي، تأليف فرانسوا يوست، ترجمه علي رضا انوشيرواني، لاله آتشي، رقيه بهادري، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)، ۱۳۹۷، ۳۶۲ ص.موجود  مخزن و کتابخانه تخصصي ادبيات: (‎۵۸۵۳۹۴۳‎)
ادبيات جهان را چگونه بخوانيم، تأليف ديويد دمراش، ترجمه شبنم بزرگي، تهران: چشمه، ۱۳۹۷، ۲۱۱ ص.موجود  مخزن و کتابخانه تخصصي ادبيات
سواد روايت، تأليف اچ، پورتر ابوت، ترجمه رويا پور آذر، نيمام، اشرفي، تهران: اطراف، ۱۳۹۷، ۴۲۲ ص.موجود
کتابخانه تخصصي ادبيات: (‎۵۸۵۳۷۳۷‎) و مخزن
متون قديم
ديوان سيدحسن غزنوي، تصحيح عباس بگ جاني، تهران: كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۹۷، ۵۴۸ ص.نبود
كودك و نوجوان
شعر
دو كتاب زير به صورت مشترك انتخاب شدند:
دل تو برد شرط را...، سروده فاطمه سالاروند، تهران: پيدايش، ۱۳۹۷، ۴۸ ص.موجود
 مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۷۰۸۱۱‎) / (۱۱۱۱۷۰۸۱۲‎)
 مگر لب زيپ دارد، سروده غلامرضا بكتاش، تصويرگر: منصوره محمدحسيني، طراح گرافيك:
 سعيد سليمي، تهران: اميركبير، كتاب هاي شكوفه، ۱۳۹۷، ۱۶ ص نبود.
داستان ترجمه
باغبان شب، نوشته جاناتان آكسير، ترجمه ثمين نبي پور، تهران: افق، ۱۳۹۷، ۴۰۸ ص.
كليات (علوم انساني و هنر)موجود: مخزن بسته:(‎۱۱۱۲۰۰۱۸۸‎
مجموعه هزار و يك افسانه، تأليف محمدرضا شمس، تهران: محراب قلم، ۱۳۹۷، ۵ ج نبود.    

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید

تصاویر شاعران