اعتراض در شعر فاروق جویده
۱۴۰۰-۰۱-۱۸
فاروق جویده شاعر مصری نامداری است که درسال1946م در کفرالشیخ دیده به جهان گشود.شعر جویده دارای خصوصیتی متمایز باطبعی سهل و آسان وبدون دشواری است.

اعتراض در شعر فاروق جویده

استاد راهنما: عباس یداللهی فارسانی

نگارش: بلقیس ابراهیم زاده،- دانشگاه شهید چمران اهواز 1397.

چکیده

اعتراض یکی از هنرهای شعری در ادبیات دوره ی معاصرعربی می‌باشد. این نوع شعر از قدیم در دوره‌های مختلف بوده وهمواره اغراض آن با تغییر زمان ودوره‌هاآن اشکال داشت.امّااعتراض در این دوره (معاصر) رنگ و روی مختلفی به خود گرفت. از عوامل مؤثر در بروز چنین پدیده‌ای درشعر معاصر عربی، می توان استعمار، ظلم وستم حکومت ها،ازهم گسیختگی وحدت اُمت عرب و قضیه فلسطین اشغالی را نام برد.و همچنین عوامل دیگری مانند:محرومیت وفقر ملّت های عربی وبی عدالتی وبی ثباتی حاکم نقش بسزایی در نمایان شدن این پدید شمرد. پدیده اعتراض عبارت است از: عدم پذیرش وضعیت وشرایط موجود در جامعه ایی که شاعر درآن زندگی می کند.و دراین نوع شعر شاعر بدنبال راه حل بهبودی اوضاع جامعه می باشد وهمواره در جستجوی جایگزین بهتری بوده است.تلاش شاعر بر آن است که مردم را هوشیار وبیدار کند. تا جامعه ای پویا ونمونه داشته باشد.فاروق جویده شاعر مصری نامداری است که درسال1946م در کفرالشیخ دیده به جهان گشود.شعر جویده دارای خصوصیتی متمایز باطبعی سهل و آسان وبدون دشواری است، بطوری که انسان روشنفکر وانسان عادی می تواند آن را بفهمد.همچنین جویده روزنامه نگاری معروف وتوانا است ونظریات سازنده در این حوزه دارد. اعتراض در شعر جویده بر سر مسائل مهم کشور خود وکشورهای عربی دیگر،مانند: مسائل سیاسی،اجتماعی و دینی و.. می باشد. سهم قضایای سیاسی بیشتر از همه در شعر جویده به چشم می خورد.حکومت های فاسد مصر یکی از عوامل بروز اعتراض را در شعر جویده پدید آورده است.جویده به طور صریح وآشکارا از (حسنی مبارک) دعوت کرده که مصر را ترک کند و مردم را به حال خود رها کند وسیاستمداران را مورد نقد قرار داده است. قضیه فلسطین واشغال آن بدست صهیونستی‌ها جایگاه خاصی در آثار شعری جویده دارد و همواره از فلسطین ومردم ستم دیده آن با جان وزبان دفاع کرده است. جویده بین گذشته و حال حاضر ملّت عرب همواره مقایسه نموده و ضعف اُمت عرب را در این دوره مورد نقد واعتراض قرار می‌دهد.جویده ضعف این ملّت را در بی تدبیری ودور شدن مردم از احکام دین اسلام وطمع برسر مال و نعمت‌ها وثروت‌ها می‌داند. شخصیت‌های دینی مانند پیامبران وامامان و به خصوص شخصیت امام حسین (ع) وهمچنین نام پایتخت های کشورهای عربی و رؤسای جمهور را درشعر اعتراض خود گنجانیده است وازآنها بعنوان نماد اعتراض ونارضایتی استفاده کرده است،تابه اغراض وخواسته های خود برسد.وطن در شعر جویده جایگاه خاصی دارد وهمواره با اعتراض به مظلومیت وطنش مصر مردم را به قیام بر علیه ظالمان دعوت وتشویق کرده است. جویده تحقیق آزادی را با نثار خون وفداکاری می داند. در شعر جویده علامت های اعتراض را برای استحکام بخشیدن به متن شعری وحماسی بودن آن بکار برده است.

کلید واژه ها: فاروق جویده،اعتراض،شعرمعاصرعرب

منابع:
پایان نامه،کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید

نظرسنجی

نظر شما در مورد مطالب این وب سایت چیست؟

انتخاب‌ها

تصاویر شاعران