کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۰۱-۳۱

تقدیر از زحمات چندساله دکتر کرامتی توسط مدیران کتابخانه

تقدیر از زحمات چندساله دکتر سیدعلی‎کرامتی‎مقدم توسط مدیران کتابخانه در برگزاری چهار سال نشست ادبی و خدمات مشاوره پژوهشی ایشان به محققان و مراجعان در کتابخانه تخصصی ادبیات
مولف/نویسنده/عکاس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

تصاویر شاعران