کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۰۳-۲۱

صحیفه هستی

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند/ چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند/ چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است/ چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند... لسان الغیب حافظ شیرازی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

تصاویر شاعران