نگهداری بیش از 30 نسخۀ خطی و چاپ سنگی از عطار نیشابوری

   مجموعه‌ای ارزشمند از آثار عطّار نیشابوری در قالب بیش از 30 کتاب خطی و چاپ سنگی، در کتابخانۀ وزیری یزد، وابسته به آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
    به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان ‌قدس‌ رضوی، کارشناس مسئول کتب چاپ سنگی و مطبوعات کتابخانۀ وزیری یزد از کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی با بیان این‌که عطار صاحب تألیفات و تصانیف منظوم و منثور بسیاری شامل دیوان اشعار، منطق الطیر، تذکره الاولیا، الهی‌نامه، بلبل‌نامه، اسرار‌نامه، خسرو‌نامه، مختارنامه، بی‌سرنامه، هیلاج‌نامه، جوهرالذات، مصیبت‌نامه، پندنامه، اشترنامه، فتوت‌نامه و ولدنامه یا پسرنامه است، از وجود نفایس خطی و چاپ سنگی از این آثار در کتابخانۀ یزد خبر داد.
منوچهر آرسته در معرفی نسخه‌ای از «منطق‌الطیر» که شاهکاری عرفانی و منظومه‌ای عرفانی و استعاری و تمثیلی است، افزود: این اثر در 171 برگ 13 سطری در قطع رقعی است، به ‏خط نستعلیق بر کاغذ اصفهانی کتابت شده، دارای سرلوح مذهّب، تمام صفحات دارای جدول‌کشی مضاعف به شنگرف، دارای جلد مقوایی باروکش پارچه، اهدایی سید علیرضا آصف‌پور وزیری یزدی است.
وی ادامه داد: نسخه‌ای از «‏ب‍ی‌‌س‍رن‍ام‍ه‌« که ترجیع‌بندی در م‍ن‍اج‍ات‌ ب‍ه درگ‍اه‌ خ‍داون‍د م‍ت‍ع‍ال‌ و ت‍وح‍ی‍د ب‍ه طری‍ق‌ ع‍رف‍ان‌ و ت‍ص‍وف‌ است، به خط  نسخ 14 سطری بر کاغذ سمرقندی کتابت شده، در قطع رقعی دارای جلد مقوایی با روکش کاغذ با عطف چرم است و نسخه‌ای از «پندنامه» در قطع جیبی به قلم عبدالرزاق بن محمد در سال 1213ق به خط نستعلیق کتابت شده و دارای جلد تیماج است.
آرسته در پایان به برخی نفایس چاپ سنگی اشاره و اضافه کرد: نسخه‌ای از «تذکره الاولیاء» در 496 صفحه در قطع وزیری، به خط نستعلیق چاپ سال 1294 ق در هند، «اسرار نامه» به خط نستعلیق دارای جلد تیماج، چاپ سال 1298ق در تهران، «الهی نامه» به خط نستعلیق، چاپ سال 1356ق، «جواهرالذات» به خط نستعلیق چاپ سال 1355ق و «مظهرالعجایب» در قطع رقعی، دارای 339 صفحه به خط نستعلیق چاپ سال 1323ق در تهران، از نسخه‌های موجود در این کتابخانه است.
 
1398/1/24 شنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 39