کتاب سال آستان قدس رضوی

علی گردویی

علی گردویی (بخش حمایت از آثار رضوی)

علی گردویی
شایسته تقدیر در بخش حمایت از آثار رضوی
با عنوان «بخت کبوترت سفید است» در بخش شعر
 
 
 
امتیاز دهی