کتاب سال آستان قدس رضوی

دکتر مهدی صحرا گرد (بخش کتاب برتر)

دکتر مهدی صحرا گرد (بخش کتاب برتر)

دکتر مهدی صحرا گرد
رتبه اول در بخش کتاب برتر محور حرم و اماکن متبرکه
با کتاب « شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی:کتیبه‏ های صحن عتیق»
 
 
امتیاز دهی