کتاب سال آستان قدس رضوی

دکتر مهدی صحرا گرد

دکتر مهدی صحرا گرد (بخش کتاب های چاپی)

دکتر مهدی صحرا گرد
شایسته تقدیردر بخش کتاب برتر محور حرم و اماکن متبرکه
با کتاب « شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی: کتیبه‏ های صحن آزادی»
 
 
امتیاز دهی