کتاب سال آستان قدس رضوی

جعفر عشقی

جعفر عشقی (رونمایی از کتاب گردآوری شده)

جعفر عشقی
رونمایی از کتاب «کتاب خورشید» معرفی برگزیدگان هشت دوره جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی (89-96)
این اثر که توسط دبیرخانه دائمی جشنواره به چاپ رسیده بود در این دوره رونمایی شد.
 
 
امتیاز دهی