انتشار‌۱۵اثر پژوهشی به‌نشر با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۱۳۹۹-۰۳-۰۳
مدیر عامل به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) گفت: این انتشارات با همکاری مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 15 عنوان کتاب را چاپ و منتشر کرده است.
انتشار‌۱۵اثر پژوهشی به‌نشر با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

مدیر عامل به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) گفت: این انتشارات با همکاری مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 15 عنوان کتاب مبتنی بر اندیشه و پژوهش مطالعات فرهنگی و اجتماعی با محتوای سنت‌های حوزوی، اخلاق و تربیت، بینش و اندیشه، نظام‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی، ادب و هنر و مطالعات فرهنگی اجتماعی را چاپ و منتشر کرده است.
حسین سعیدی در گفت‌وگو با آستان ‌نیوز، هدف از تولید این آثار را حمایت آثار پژوهشی و صیانت از هویت فرهنگی نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های عظیم آستان قدس رضوی عنوان کرد و افزود: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان نهاد علمی، پژوهشی، آموزشی، دانشگاهی و حوزوی، تحقیقات منسجم و نوآورانه پیرامون زیرساخت‌های اندیشه دینی و نظامات اجتماعی را  انجام می‌دهد و در چهار سطح جوان، دانشجویی، اندیشه و طلبه به تولید آثار در قالب‌ها و آرایه‌های گوناگون می‌پردازد.
 وی با تأکید بر اینکه  پژوهش، دستمایه خلق آثار با محتوای ادبیات دفاع مقدس، هنر هفتم و سنت‌های حوزوی است، افزود: با همکاری به‌نشر و مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «همسو با حماسه»؛ سیری در ادبیات پایداری به قلم محسن سیفی پیرامون ادبیات دفاع مقدس و جانمایه‌های این ادبیات با ذکر مطالبی از حمید سبزواری، احمد شاکری، محسن سیفی و... منتشر شده است.
مدیر عامل به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) بیان کرد: کتاب‌های «موانع فهم قرآن»‌، «جامه پیامبر»، «لبخندهای بی لهجه» از جمله آثار منتشر شده با همکاری مرکز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که توسط مهین صدیق، مهدی مسائلی و عبدالوحید داوودی نوشته شده و به بررسی مهم‌ترین موانع فهم قرآن در سه بخش شخصیتی، معرفتی و موانع روشی، ابعاد گوناگون لباس روحانیت و بررسی ماهیت شادی و عوامل و موانع شادی از منظر روانشناسی و مقایسه تطبیقی با دیدگاه اسلام می‌پردازد.
وی افزود: «گلدان یا گلستان؟!»، عنوان کتاب مشترک دیگر به‌نشر با همکاری مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که به قلم سید عباس ساطوریان  نوشته شده است و به بیان ریشه‌های تک فرزندی و تعداد فرزندان با ارائه مباحث روان شناختی می‌پردازد.
سعیدی، کتاب‌های «مدیر عامل زندگی» و «زن و جایگاه ارزشی» را از دیگر آثار تولیدی مشترک با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد و افزود: این آثار به قلم محمد زارعی توپخانه و حسام زراعی نوشته شده و دیدگاه‌های گوناگون درباره مدیریت خانواده، دیدگاه اسلام درباره مدیریت مرد در خانواده و الگوی مدیریتی آن، تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر مدیریت خانواده و جایگاه ارزشی زن در ملل و دیدگاه‌های مختلف درباره آن، نقش الگوی مناسب در جامعه و اندیشه انسان و ویژگی‌های زن اسوه را در فرهنگ غرب و اسلام را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مؤلف/نویسنده/عکاس:
منبع:
سایت آستان نیوز
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید