بررسي الگوهاي گفتاري امام خميني و مباني آن در قرآن و حديث
۱۳۹۹-۰۴-۰۳

پدید آورنده: اعظم صفايي؛ ويراستار: اعظم سليماني

مشخصات نشر: تهران: پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، معاونت پژوهشي، ۱۳۹۷. 

مشخصات ظاهری: 155 ص.

شماره دیویی: ص گ/746خ 01/297

معرفی کتاب:

     اسوه و قدوه بودن امام برای انسان معاصر حتی بدون در نظر گرفتن فرق مختلف اسلامی، - سنی و شیعه جای گفتگو نیست. چیزی که هست همواره گفته ها و نوشته ها و گزارش های کنشی، واکنشی و بینشی حضرت امام نقل و روایت شده است که کاری بس نیکو و لازم بوده است، اما کمتر محققانی دست به این کار دشوار زده اند که در کردار و رفتار امام به دنبال مدل و الگو بروند و اسوه بودن امام را برای همگان عینی و عملی گردانند. مساله این پژوهش بررسی جنبه های الگویی در سخنان ایراد شده ایشان که به زیور نشر مزین شده، به منظور استخراج مدلی برای انسان مسلمان معاصر در حوزه «گفتار» است.

آنچه در اینجا مورد نظر است، فرد نمونه ای است که دیگران می توانند از او پیروی کرده و خود را به صفات و ویژگی های او متصف سازند. لذا می توان گفت الگو سازی یا مدل سازی و سرمشق سازی یکی از مسائل مهمی است که برای تغییر و تعدیل رفتار انسان ها بایستی مورد توجه قرار گیرد که می توان آن را «روش الگویی» نام نهاد. (برگرفته از مقدمه ص 2 و4 )

مؤلف/نویسنده/عکاس:
منبع:
برداشت نویسنده از مطالعه کتاب
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید