کرسي نظريه‌پردازي تفسير موضوعي ميان‌رشته‌اي قرآن کريم
۱۳۹۹-۰۴-۰۹

پدید آورنده: عبدالحسين شورچه؛ زيرنظر: محمد علي رضايي اصفهاني

مشخصات نشر: قم: مرکز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)، ۱۳۹۷ = ۱۴۴۰ ق. 

مشخصات ظاهری: ۳۳۵ ص.: مصور

شماره دیویی: ک 715ش 297/179

معرفی کتاب:

     این کتاب شامل گزارش مفصلی از کرسی نظریه پردازی دکتر محمد علی رضایی اصفهانی با عنوان «تفسیر موضوعی میان رشته ای» است که مراحل و جلسات آن طی 5 سال (92-96ش) انجام گرفت که درآن، گزارش جلسات و نقدها و پاسخ های نظریه پردازی و دو مقاله علمی پژوهشی پشتیبان نظریه، به همراه احکام صادره از کرسی نقلی کشور جمع آوری شده است. نظریه پرداز برآن است که علاوه بر شیوه سنتی تفسیر موضوعی درون قرآنی و شیوه تفسیر موضوعی برون قرآنی (استنطاقی شهید صدر) و شیوه تفسیر موضوعی تطبیقی، می توان از شیوه تفسیر موضوعی میان رشته ای در مطالعات قرآن و علوم به ویژه علوم انسانی بهره برد و این شیوه، زمینه تحول در علوم انسانی براساس قرآن و تولید علم خواهد شد. (برگرفته از پشت جلد کتاب)

مؤلف/نویسنده/عکاس:
منبع:
برداشت نویسنده از مطالعه کتاب
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید