تفسير بصائر يميني
۱۳۹۹-۰۴-۱۰

پدید آورنده: تاليف معين‌الدين محمد بن محمود نيشابوري؛ ترجمه گزيده مقدمه به انگليسي: مصطفي اميري؛ تصحيح و تحقيق علي رواقي

مشخصات نشر: تهران: ميراث مکتوب، ۱۳۹۸.

مشخصات ظاهری: 4 ج.

شماره دیویی: ت919ن 1724/297

معرفی کتاب:

     تفسیر بصائر یمینی، اثر قاضی معین الدین محمد بن محمود نیشابوری (زنده در547 ه .) از تفاسیر کهن به زبان فارسی است و در دوره بهرام شاه غزنوی (حک: 511-552 ه) به رشته تحریر در آمده است، و از آنجا که بهرام شاه نیز همچون جدش به «یمین الدوله» مقلب بوده، احتمال می رود نامگذاری بصائر یمینی ناظر به همین لقب باشد.

این اثر از دیدگاه تاریخ نگارشهای فارسی اهمیت دارد و از نظر زبانی از آثار پخته و زیبای زبان فارسی به شمار می رود. نویسنده در تفسیر هر آیه به مباحث مرتبط با آن پرداخته و مطابق شیوه ای که در بیشتر تفسیرهای کهن دیده می شود، مطالب تاریخی، روایات، قصص انبیا و دیگر موارد مرتبط با هر آیه را نقل می کند. (برگرفـته از پشت جلد کتاب)

مؤلف/نویسنده/عکاس:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید