قَالَ الاِمَامُ الرِضَا علیه السلام:تَزَاوَزُوا تَحَابُّوا وَتَحَصَافَحُوا وَلَا تَحَاشَمُوا
۱۳۹۹-۱۱-۲۳

قَالَ الاِمَامُ الرِضَا علیه السلام:تَزَاوَزُوا تَحَابُّوا وَتَحَصَافَحُوا وَلَا تَحَاشَمُوا

                                                                                       

به دیدار یکدیگر بروید تا دوستی شما استوار گردد و به یکدیگر دست بدهید و همدیگر را ناراحت

نکنید.

منبع:
  بحار ج78 ص347 -  فقه الرضا ص328 ( برگرفته ازاحادیث الطلاب)
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید