سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Quarn

ارتباط با ما

ارتباط با ما
شماره نام سمت تلفن شماره تلفن همراه نمابر
1 محمد مشایخی رئیس اداره کتابخانه عمومی 2232004-داخلی 370    
2 راحله شاهمرادی زاده کتابدار کتابخانه تخصصی قران و حدیث 2232004-داخلی 254