۱۳۹۸-۰۴-۲۶
محورهای پژوهش

سمت و سوی پژوهش د ادارات مختلف سازمان با توجه به ماهیت منابع و نوع مراجعه کنندگان در حوزه های محتلف به شرح زیر تعریف شده است.

حوزه نسخ  خطی( مخطوطات )

فهرستنویسی مجموعه ها، معرفی نسخه های نفیس اعم از مصاحف شریفه و کتب خطی، معرفی واقفان مجموعه های خطی، نصحیح متون ، اهتمام در چاپ فاکسیمیله چاپ عکسی نفایس، پژوهخش های تحلیلی نسخه ها(ویژگی های هنری، ادبی ، تاریخی، مذهبی در هر دوره و تاثیر آن بر نسخ خطی، با بررسی نمنوه های موجود).

حوزه اسناد و مطبوعات

معرفی اسناد و مطبوعات شامل: معرفی مجموعه ها، مانند؛ مجموعه های اسنادتشکیلات اداری سازمان ، معرفی انواع اسناد مانند؛ قباله های ازدواج، مصالحه خط ها و...فهرست نیسی نفایس اسناد و مطبوعات، معرفی نفایس اسناد و مطبوعات، فهرست موجودی مطبوعات، چکیده های موضوعی، مقاله نامه ها، پژوهش های تحلیلی  و بررسی اختصاصات اسناد و مطبوعات.

حوزه موزه  و موزه داری

تهیه فهرست اشیاء موزه ای، معرفی آثار، تهیه بروشورهای تخصصی، پژوهش های تحلیلی و شناسایی جنبه های تاریخی و هنری و فرهنگی اشیاء موزه ای

حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری )

بازیابی اطلاعات (IR) ،  تعامل انسان با اطلاعات ، رفتار اطلاعاتی (IB)،  سازماندهی اطلاعات(IO) ،  علم سنجی (Sc) ،  فناوری‌های کتابخانه‌ای و کتابخانه دیجیتال (DL) ، مدیریت اطلاعات و دانش (KIM) ، مطالعات نظری و فلسفه اطلاعات(TF) ، پژوهش های کاربردی در زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید