The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۰۴-۲۷

شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

اعضای شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

شورای پژوهش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی متشکل از تعدادی از نخبگان و افراد برجسته در حوزه های پژوهشی مختلف است که به مدت 3سال از بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه او مرکز اسنادآستان قدس رضوی  انتخاب می شوند. ریاست این شورا بر عهده ریاست سازمان است و دبیری شورا را کارشناس پژوهش سازمان بر عهده دارد . در حال حاضر، اعضای شورای پژوهش عبارتند از :
1-    آقای دکتر رحمت ا... فتاحی استاد برجسته رشته علم  اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد
2-    حجت الاسلام  دکترحسن  خرقانی ، دکترای علوم قرآنی و حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
3-    حجت الاسلام دکتر علی جلائیان اکبرنیا، معاون پژوهشی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی
4-    خانم دکتر شعله ارسطو پور، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه  فردوسی  مشهد
5-    آقای محمد هادی زاهدی، مشاور علمی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی و  دانشجوی دوره دکترای تاریخ  
6-    آقای  حمید رضا تبریزیان ،  دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باستان شناسی
7-    خانم حشمت کفیلی، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باستان شناسی
8-    خانم زهرا طلایی، دانشجوی دکترای تاریخ انستیتو مطالعات ایرانی دانشگاه آزاد برلین
9-    خانم دکتر الهه محبوب، دانش آموخته  دوره  دکترای  تخصصی تاریخ گرایش ایران اسلامی
10-    خانم دکتر حمیده شهیدی، دانش آموخته دوره دکترای تخصصی تاریخ گرایش تاریخ اسلام
11-    خانم دکتر انیس میری ،  دانش آموخته  دوره  دکترای  تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید