۱۳۹۸-۰۷-۱۸
شناسنامه نشریات سازمان

شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:دانشورز

رویکرد: رویکرد نشریه تا سال  1384خبری و اطلاع رسانی بوده است و از سال 1384رویکرد این نشریه به فرهنگی و آموزشی تغییر پیدا کرده است.
موضوع:مطالعات علمی و آموزشی در زمینه کتابخانه ها، موزه ها و بررسی اسناد موجود درسازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسنادآستان قدس رضوی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم:
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:محمد هادی زاهدی
سردبیر: رضا نظامی سرایدار
مدیر اجرائی: سیده طوبی پیراهش
دورة انتشار: دوماهنامه
تعدا صفحات:
شمارگان:500
قیمت:رایگان
مخاطبان هدف: کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و پژوهشگران و دانشجویان حوزه های علوم کتابداری، موزه داری و مطالعات تاریخی
گسترة توزیع: نشریه به صورت چاپی برای کارکنان کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ارسال می گردد.
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس:32219553روابط عمومی سازمان
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی:
تارنما:    www. aqlibrary.ir
تاریخ انتشار آخرین شماره:تیرماه 96

----------------------------------------------------------

شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: برهان 
 
رویکرد: رویکرد نشریه تا سال 94 تولید مقالات مروری با موضوعات قرآنی و اهل بیت(ع) بود ولی از سال 94 تاکنون علاوه بربه  معرفی تفاسیر فاخر به تالیف مقاله درباره  منابع خاص و نفیس موجود در سازمان کتابخانه ها می پردازد.

موضوع: معرفی تفاسیر فاخر به تالیف مقاله درباره  منابع خاص و نفیس موجود در سازمان کتابخانه ها

زبان اصلی: فارسی
زبان دوم:    
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه: نشریه هم دارای مجوز از سوری شورای عالی فرهنگی و هم از سوی هیئت مدیره سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.
مدیرمسئول: محمد هادی زاهدی
سردبیر: ابراهیم روشن ضمیر
مدیر اجرائی: راحله شاهمرادی زاده
دورة انتشار: دو فصلنامه(هر شش ماه یک بار)
تعدا صفحات:
شمارگان:
قیمت:رایگان
مخاطبان هدف: قرآن پژوهان و مراجعان کتابخانه های تخصصی علوم قرآن و حدیث

گسترة توزیع:
این نشریه به صورت الکترونیکی بر روی وب سایت ویژه کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث به آدرس ذیل منتشر می گردد و گستره توزیع آن کشوری است.

نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی

تلفن تماس: 05132235331
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی::    
تارنما: https://library.razavi.ir/quran

تاریخ انتشار آخرین شماره: زمستان 1396

--------------------------------------------------

شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی

رویکرد: مطالعات تاریخی
موضوع:اسناد، مکتوبات و مطالعات آرشیوی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم:
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:محمد هادی زاهدی
سردبیر: علی سوزنچی
مدیر اجرائی: الهه محبوب فریمانی
دورة انتشار:گاهنامه
تعدا صفحات: متغیر بین 300تا 350ص
شمارگان:500
قیمت:3000
مخاطبان هدف: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مطالعات تاریخی، مطالعات آرشیوی و سندپژوهان، باستان شناسان و مدیریت فرهنگی و گردشگری
گسترة توزیع:
نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس32211149
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی:psa@aqlibrary.ir
تارنما:   www. aqlibrary.ir

تاریخ انتشار آخرین شماره:زمستان  97

---------------------------------------------------

شناسنامه نشریه
عنوان نشریه:سروش دانش(نشریه الکترونیکی کتابخانه های عمومی)  

رویکرد: آموزشی و ترویجی
موضوع: معرفی اثار و منابع موجود در مجموعه کتابخانه های استان قدس قدس رضوی و ترویج فرهنگ مطالعهو کتابخوانی
زبان اصلی:فارسی
زبان دوم: عربی
صاحب امتیاز:سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:    نشریه از سوی هیئت مدیره سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس مجوز دریافت کرده است.
مدیرمسئول: مهدی قیصری
سردبیر: محمد مشایخی
مدیر اجرائی: فاطمه صحرایی
دورة انتشار: ماهنامه
تعدا صفحات:
شمارگان:
قیمت: رایگان
مخاطبان هدف: کتابداران و افراد علاقمند به مطالعه و کتابخوانی، موسسه های آموزشی و فرهنگی فعال در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه.
گسترة توزیع: نشریه به صورت فایل پی دی اف از طریق اتوماسیون برای همکاران سازمان توزیع می شود و برای سازمان فرهنگی با مکاتبه رسمی ارسال می گردد.

نشانی:حرم مطهر- بست شیخ طوسی- سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی
تلفن تماس:05132232004
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی
تارنما:    
تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 97

-----------------------------------------

شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی

رویکرد: مشارکت در نشر اندیشه‌ها و گزارش‌های پژوهشی زمینه‌ساز تغییرات مثبت فرهنگی و علمی در سطح کشور. سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد تلاش دارد تا بستر مناسب برای اشتراک دانش و دانش‌افزایی جامعه استفاده‌کننده  را در حوزه‌های دینی، فرهنگی و علمی فراهم نماید.
موضوع: علم اطلاعات، مدیریت اطلاعات، کتابخانه و علوم کتابداری، نظام‌‏ها و خدمات اطلاع‌رسانی، حوزه‌‌های موضوعی فرعی، کتابخانه‌های عمومی،کتابخانه‌های دانشگاهی
کتابخانه‌های آموزشگاهی، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، خدمات اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی، کاربران، رفتار اطلاع‌یابی کاربران، نیاز اطلاعاتی کاربران، نظام‌های اطلاع‌رسانی
پایگاه‌های اطلاعاتی، سازماندهی دانش، رده‌بندی و فهرست‌‏نویسی، نمایه‌‏سازی و چکیده‌‏نویسی، بازنمایی و بازیابی اطلاعات،آرشیو و سندداری، صنعت چاپ و نشر،مباحث نوین اطلاع‏‌رسانی

زبان اصلی: فارسی
زبان دوم: انگلیسی
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه: این مجله طبق ابلاغ نامه شماره 9106/3مورخ25/9/85کمیسیون بررسی نشریات کشور از بهار 1384 دارای درجه علمی-پژوهشی است.
مدیرمسئول: دکتر مجتبی بذر افشان مقدم
سردبیر: دکترسعید  رضایی شریف آبادی، استاد دانشگاه الزهرای تهران
مدیر اجرائی: سیده طوبی پیراهش
دورة انتشار: فصلنامه
تعدا صفحات:متغییر از 140 تا 250 صفحه
شمارگان:از شماره 84 فقط به صورت الکترونیک منتشر می شود
قیمت:در حال حاضر به صورت الکترونیک منتشر می شود
مخاطبان هدف: جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران رشته های مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی و همچنین سازمان های مرتبط با سازماندهی و مدیریت دانش در سطح کشور و خارج از کشور
گسترة توزیع:
برد این نشریه ملی وبین المللی است.با توجه به اینکه هم نسخه چاپی آن برای برخی مراکز علمی- فرهنگی کشور ارسال می شود وهم نسخه الکترونیکی آن از طریق وب سایت سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی تهیه می گردد، مجله هم ویژگی ملی وهم ویژگی بین المللی دارد. ضمن اینکه مقالاتی که در آن منتشر می شود،هم به داشته های علمی داخلی وهم به داشته های علمی دیگر کشورها متکی است.متقاضیان این فصلنامه از طریق اشتراک ،این نشریه را دریافت می دارند.از سوی دیگردر حال حاضر( از شماره84)نشریه به صورت الکترونیک تهیه می شود.
با انتشار الکترونیکی این مجله امکان دسترسی علاقه مندان در اقصی نقاط دنیا فراهم آمده دسترسی به نسخه الکترونیک مقالات از طریق سامانه فصلنامه به نشانی: lis.aqr-libjournal.irامکانپذیر است..
نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی

تلفن تماس: 05132235331
نمایة نشریه در پایگاه های علمی: پایگاه استنادی جهان اسلامISC، بانک اطلاعات  نشریات کشور magiran، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID، پایگاه محلات تخصصی علوم انسانی نور noormags، کتابخانه کنگره امریکا، فهرستگان جهان  
پست الکترونیکی: :   lis@aqr.ir

تارنماlis.aqr-libjournal.ir

تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 1398

--------------------------------------------------------

شناسنامه نشریه
عنوان نشریه: گنج نامه رضوی

رویکرد:    علمی و  تخصصی
موضوع:معرفی نسخه های خطی ، شیوه های مرمت نسخه خطی،  شیوه های کتاب آرایی  و کتابسازی
زبان اصلی: فارسی
زبان دوم:    
صاحب امتیاز: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مجوز نشریه:
مدیرمسئول:     محمد هادی زاهدی
سردبیر: محمد وفادار مرادی
مدیر اجرائی:
دورة انتشار: گاهنامه  
تعدا صفحات:
شمارگان:1000
قیمت:    50000
مخاطبان هدف: جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران رشته های مرتبط با تاریخ ، باستان شناسی، نسخ خطی ، مدیریت فرهنگی و علوم قرآن وحدیث
گسترة توزیع:

نشانی: مشهد/حرم مطهر رضوی؛ دور برگردان شیخ طوسی ؛ سازمان کتابخانه ها،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی، پ177

تلفن تماس: 05132259835
نمایة نشریه در پایگاه های علمی:
پست الکترونیکی: M.vafadarmoradi@yahoo.com
تارنما:    

تاریخ انتشار آخرین شماره: تابستان 1391

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید