۱۳۹۸-۱۰-۰۷
اولویت های پژوهشی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

نسخ خطی

*    فهرست تفصیلی نفایس گنجینه مخطوطات (در دو بخش هنری ومحتوایی )
*    سال یابی قرآن های منسوب به ائمه اطهار
*    تهیه و تدوین فهرست اجازات علما
*    بررسی نمونه های مرمت نسخ خطی از اساتید گذشته مرمت کار
*    شناسایی الیاف کاغذهای نسخ خطی موجود در آستان

مرکز اسناد

*    بررسی و مقایسه تطبیقی فهرست های وقف‌نامه‌های آستان قدس
*    مدیریت اسناد دیجیتال آستان قدس
*    سیر تاریخی تسهیلات رفاهی آستان قدس برای خدام و کارکنان
*    سیر تاریخی تسهیلات آستان قدس رفاهی برای زوار
*    مطالعه تاریخی موقوفه های پایدار: موقوفه عتیق علی منشی
*    پژوهشی برکارکردهای آرشیو در آینده

مطبوعات
*    آینده پژوهی در آرشیو نشریات ادواری
*    آسیب شناسی آرشیو مطبوعات

موزه و میراث فرهنگی

*    نهيه پرونده علمي براي 800 اثر نفيس تاريخي و هنري
*    مطالعه الزامات معماري هوشمند و معماري سبز و رويكردهاي بايوفيليك
*    مطالعات بازارهای هدف، شناخت محصولات فرهنگی مطلوب مخاطبان و روش های بازاریابی و عرضه محصول
*    بررسي كاركردي موزه هاي موجود و ضرورت ساخت موزه هاي جديد
*    ظرفيت سنجي، مخاطب شناسي و بررسي عوامل موثر در افزايش مخاطبان
*    شناسايي روش هاي ايجاد تجربه خوشايند و موضوعات محتوايي جذاب براي مخاطبان
کتابخانه ها
    بررسی نیاز های جامعه استفاده کننده  و تعیین ااولویت  های مجموعه سازی
    امکان سنجی ارایه خدمات کتابخانه ای به گروه های خاص( کودکان، افراد کم توان حرکتی و افراد سالمند)
    نیازسنجی برگزاری دوره های آموزشی  حضوری و غیر حضوری برای مراجعه کنندگان
    ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی
    برسی نقش، کارکرد و جایگاه اجتماعی کتابخانه مرکزی آستان قدس از دیدگاه خبرگان علمی
    برسی و تحلیل تمهیدات مدیریت بحران شاخص های آسیب پذیری کتابخانه ها در برابر بحران های طبیعی
     باز طراحی فضای کتابخانه مرکزی دبا هدف استفاده بهینه از منابع و تجهیزات

فضای مجازی

*    بررسی الزامات و تدوین راهکارهای ایجاد آرشیو دیجیتال
*    متن کاوی متون مطبوعاتی، اسناد و عکس های  قدیمی
*    بررسی شاخص‌های عملکردی موزه‌های دیجیتال موفق جهان
*    بررسی شیوه‌های جدید داده کاوی برای شناسایی مخاطبان بالقوه و افزایش بازدیدکنندگان موزه دیجیتال
*    بررسی روش های درآمدزایی کتابخانه های دیجیتال بزرگ جهان و ارائه الگوی پیشنهادی
*    بررسی الزامات  سامانه پرسش از کتابدار
*    کارکرد اصطلاحنامه ها و هستی شناسی ها در نرم افزار های کتابخانه
*    بررسی راهکارها و شیوه های جدید ارائه خدمات در کتابخانه دیجیتال
*    بررسی الزامات تدوین خدمات مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه دیجیتال
*    بررسی شاخص‌های عملکردی موزه‌های دیجیتال موفق جهان
*    بررسی شیوه‌های جدید داده کاوی برای شناسایی مخاطبان بالقوه برای افزایش بازدیدکنندگان موزه دیجیتال

آذرماه 1398

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید