The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

The Unit Reasearch and Publishers The Organization Of Libraries Museums and Documents center of Astane Qudse Razavi

۱۳۹۸-۱۰-۰۷

اولویت های پژوهشی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

نسخ خطی

*    فهرست تفصیلی نفایس گنجینه مخطوطات (در دو بخش هنری ومحتوایی )
*    سال یابی قرآن های منسوب به ائمه اطهار
*    تهیه و تدوین فهرست اجازات علما
*    بررسی نمونه های مرمت نسخ خطی از اساتید گذشته مرمت کار
*    شناسایی الیاف کاغذهای نسخ خطی موجود در آستان

مرکز اسناد

*    بررسی و مقایسه تطبیقی فهرست های وقف‌نامه‌های آستان قدس
*    مدیریت اسناد دیجیتال آستان قدس
*    سیر تاریخی تسهیلات رفاهی آستان قدس برای خدام و کارکنان
*    سیر تاریخی تسهیلات آستان قدس رفاهی برای زوار
*    مطالعه تاریخی موقوفه های پایدار: موقوفه عتیق علی منشی
*    پژوهشی برکارکردهای آرشیو در آینده

مطبوعات
*    آینده پژوهی در آرشیو نشریات ادواری
*    آسیب شناسی آرشیو مطبوعات

موزه و میراث فرهنگی

*    نهيه پرونده علمي براي 800 اثر نفيس تاريخي و هنري
*    مطالعه الزامات معماري هوشمند و معماري سبز و رويكردهاي بايوفيليك
*    مطالعات بازارهای هدف، شناخت محصولات فرهنگی مطلوب مخاطبان و روش های بازاریابی و عرضه محصول
*    بررسي كاركردي موزه هاي موجود و ضرورت ساخت موزه هاي جديد
*    ظرفيت سنجي، مخاطب شناسي و بررسي عوامل موثر در افزايش مخاطبان
*    شناسايي روش هاي ايجاد تجربه خوشايند و موضوعات محتوايي جذاب براي مخاطبان
کتابخانه ها
    بررسی نیاز های جامعه استفاده کننده  و تعیین ااولویت  های مجموعه سازی
    امکان سنجی ارایه خدمات کتابخانه ای به گروه های خاص( کودکان، افراد کم توان حرکتی و افراد سالمند)
    نیازسنجی برگزاری دوره های آموزشی  حضوری و غیر حضوری برای مراجعه کنندگان
    ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی
    برسی نقش، کارکرد و جایگاه اجتماعی کتابخانه مرکزی آستان قدس از دیدگاه خبرگان علمی
    برسی و تحلیل تمهیدات مدیریت بحران شاخص های آسیب پذیری کتابخانه ها در برابر بحران های طبیعی
     باز طراحی فضای کتابخانه مرکزی دبا هدف استفاده بهینه از منابع و تجهیزات

فضای مجازی

*    بررسی الزامات و تدوین راهکارهای ایجاد آرشیو دیجیتال
*    متن کاوی متون مطبوعاتی، اسناد و عکس های  قدیمی
*    بررسی شاخص‌های عملکردی موزه‌های دیجیتال موفق جهان
*    بررسی شیوه‌های جدید داده کاوی برای شناسایی مخاطبان بالقوه و افزایش بازدیدکنندگان موزه دیجیتال
*    بررسی روش های درآمدزایی کتابخانه های دیجیتال بزرگ جهان و ارائه الگوی پیشنهادی
*    بررسی الزامات  سامانه پرسش از کتابدار
*    کارکرد اصطلاحنامه ها و هستی شناسی ها در نرم افزار های کتابخانه
*    بررسی راهکارها و شیوه های جدید ارائه خدمات در کتابخانه دیجیتال
*    بررسی الزامات تدوین خدمات مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه دیجیتال
*    بررسی شاخص‌های عملکردی موزه‌های دیجیتال موفق جهان
*    بررسی شیوه‌های جدید داده کاوی برای شناسایی مخاطبان بالقوه برای افزایش بازدیدکنندگان موزه دیجیتال

آذرماه 1398

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید