۱۳۹۹-۰۳-۰۶
گزارش توصیفی واحد پژوهش و تولیدات
«طرح های پژوهشی » • طرح های در دست اقدام  1-اسناد سده ششم تا نهم هجری موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی 2-طرح پژوهشیمستندسازی و تهیه شناسنامه 400اثر از مجموعه نفایس هنری و تاریخی خزانه آستان قدس رضوی 3-روایت گویی برای هشت شی موزه مرکزی شامل:نقاشی قهوه خانه ای، درهای چوبی حرم، علم شاه حسین، پیراهن رزم طلسمات، سنگاب خوارزمشاهی، سکه های دوران ولایتعهدی امام رضا(ع)، پیسوزها، ضریح های قدیمی امام رضا(ع) 4-طرح اجرایی بررسی و گزینش و تهیه فهرست مقدماتی از مجموعهاشیای هنری و تاریخی موزهآستان قدس 5-طرح موقوفات شهری )موقوفه فریمان( 6-طرح پژوهشی طب سنتی و داروهای گیاهی در اسناد آستان قدس از صفویه تا پایان قاجار 7-طرح پژوهشی موقوفه عتیق علی منشی

•    طرح های پژوهشی انجام شده
طرح پژوهشی طب سنتی و گیاهان دارویی در اسناد آستان قدس ازدوره صفویه تا پایان قاجار توسط خانم آمنه موسوی
این طرح شامل سه فصل است. فصل اول :معرفی اسناد پزشکی آستان قدس رضوی از دوره صفویه تا پایان قاجاریه .
فصل دوم :بررسی انواع داروهای گیاهی و شرایط استفاده ازآنها با استناد برمنابع واسناد آستانقدس رضویفصل سوم :معرفی انواع بیماری ها و نحوه درمان آنها براساس منابع واسناد نسخه های پزشکی آستان قدس دردوره قاجاریه
•    کتاب های در دست انتشار توسط سازمان
فهرست نسخه های خطی با عنوا ن کیمیا : تالیف حسین قاسمیان 
فهرست اجازات علماء : تالیف براتعلی غلامی مقدم 
گزیده اسناد حضور زنان در آستان قدس: مولفان: الهه محبوب و زهرا طلایی
•    کتاب های در دست انتشار توسط دفتر همکاری های بنیاد پژوهش های اسلامی 
به منظور استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود در سازمان کتابخانه ها و بنیادپژوهش های اسلامی دفتر همکاری ها با هدف بازنشر طرح های انجام شده انتشار کتاب های تالیفی همکاران در حوزه منابع خطی ، اسنادی ، مطبوعاتی و کتابخانه ای تشکیل شده است.این دفتر در سال 1398پنج جلسه مشترک برگزار کرده است که حاصل این جلسات، آماده سازی کتاب های زیر جهت انتشار توسط دفتر همکاری ها بوده است. 
    تاریخ تحلیل روزنامه ها، مجله ها وسالنامه های خراسان جلد2و3نوشته ابراهیم حافظی
    اسناد ماندگار نوشته حمیده شهیدی 
    114تفسیر قرآن نوشته علی اردلان جوان 
•    وضعیت نشریات سازمان 
1-انتشار دو شماره از فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی 
2-تعیین سردبیر برای نشریه شمسه 
3-انتشار یک شماره از نشریه شمسه 
4-انجام اقدامات ضروری جهت راه اندازی نشریه تخصصی نسخ خطی
5-استانداردسازي وبگاه فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني و نمایهسازي آن در پایگاههاياطلاعاتي بین المللی
6-انتشار فراخوان دریافت مقالات برای نشریه شمسه
•    برگزاری جلسات شورای پژوهش
تعداد جلسات :10جلسه
تعداد مصوبات :80مصوبه
تعداد مصوبات اجرا شده :25مصوبه
 تعداد مصوبات در حال اجرا:28مصوبه
تعداد مصوبه های در حال پی گیری:27مصوبه
•    ایجاد زمینه حضور همکاران درمجامع علمی و دانشگاهی
واحد پژوهش در راستای ارتقای توانمندی علمی همکارانسازمان، با اطلاع رسانی وارائه تسهیلات زمینه حضور آنها را در نشست های علمی ملی و بین المللی فراهم آورده است .که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد 
حضور 4نفر ازکارکنان سازمان در پنجمین کنگره علم اطلاعات (کتابخانه ملی)
حضور 15نفر از کارکنان سازمان در نشست های علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی
حضور 14نفر از کارکنان سازمان در نشست های علمی نهاد کتابخانه های عمومی
•    برگزاری جلسات انجمن پژوهشگران سازمان 
انجمن پژوهشگران سازمان  کتابخانه ها موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی در سال 1389در راستای توسعه علمی سازمان ، تقویت بنیه علمیه کارکنان ،تربیت پژوهشگران نخبه و پرورش گروهمشاوران متخصص در امور سازمان تشکیل گردیده و زیر نظر کارشناس پژوهش اداره می شود .درسال 1398تعداد 17نشست علمی توسط انجمن پژوهشگران برگزار شده است. این جلسات نه تنها توسط  کارکنان سازمان بلکه توسط  دانشجویان تحصیلاتتکمیلی و پژوهشگران خارج از سازمان نیز برگزار شده است و موضوعات و مباحث علمی مرتبط با فعالیت های سازمان در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 
همکاری با شورای محققان سازمان 
در پی افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات تالار محققان کتابخانه مرکزی شورای محققان با هدف سازماندهی ارائه خدمات به پژوهشگران تشکیلشد .این شورا پس از بررسی درخواست عضویت در تالار محققان افراد واجد شرایط را معرفی می کند .حضور کارشناس پژوهش از ضروریات این شورا است .در سال 1398شورا 45جلسه برگزار کرده است.
•    معرفی و تقدیر از پژوهشگران نمونه سازمان 
در راستای تشویق و حمایت ازپژوهش در سازمان و پایداری روحیه پژوهش و علم محوری در کارکنان سازمان ،تعداد 21نفر از کارکنانی که دارای بیشترین امتیاز در امر تالیف کتاب ، مقاله منتشر شده و ارائه سخنرانی در مجامع علمی بودند؛مورد تشویق قرار گرفتند.
•    حضور در نمایشگاه بین المللی هفته پژوهش 
نمایشگاه پژوهش و فناوری همزمان به هفته پژوهش، از روز چهارشنبه20/9/98تا روز شنبه 23/09/98 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید و سازمان ها، نهاد و موسسات علمی، صنعتی و فرهنگی استان  محصولات و فعالیت های پژوهشی خود را به نمایش گذاشتند.
 در این نمایشگاه ، تعداد31کتاب تالیفی ، 6طرح پژوهشی، 14پایان نامه حمایت شده مربوط به 5سال اخیر در سازمان به نمایش گذاشته شد. همچنین پوستر اولویت های پژوهشی مصوب سال 1398 میز به نمایش گذاشته شد. در این مدت تعداد 180نفر از پژوهشگران ، دانشگاهیان و علاقمندان به فعالیت های پژوهشی از نزدیک با اهم فعالیت های پژوهشی سازمان آشنا شدند. 
•    حمایت از پایان نامه های دانشگاهی 
در راستای تشویق جامعه علمی و دانشگاه در انجام پژوهش های علمی در مورد مسائل سازمان ؛ تعداد 12پایان  نامه مورد حمایت قرارگرفت که از این تعداد 7پایان نامه در زمینه علم اطلاعات و دانش شناسی، 2پایان نامه در زمینه مخطوطات و 3پایان  نامه در زمینه موزه و میراث فرهنگی بود.  
 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید