۱۳۹۸-۰۴-۱۴

سخنرانی دکتر احمد زارع در اولین برنامه سه شنبه های فرهنگی کتابخانه وزیری یزد

به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه وزیری یزد، وابسته به آستان قدس رضوی، دکتر احمد زارع در اولین سه شنبه فرهنگی کتابخانه و موزه وزیری درباره مصحف شناسی قدیمی ترین قرآن کتابخانه وزیری به سخنرانی پرداخت. دکتر احمد زارع عضو هیئت علمی گروه علوم قرآنی دانشگاه میبد نیز در مراسم رونمایی از قدیمی ترین و نفیس ترین مصحف کتابخانه وزیری به مبحث مصحف شناسی این قرآن پرداخت و بیان داشت: در هزار سال قبل دانش کتابه القرآن و یا مصحف نگاری رونق فراوانی داشته و یک دوران شکوفایی داشته اما بعداً دچار رکود شده است. وی گفت: برای مصحف نگاری باید با دهها علم غیر قرآنی و قرآنی آشنایی وجود داشته باشد تا بتوان به این کار دست زد. وی افزود: اگر خواسته باشیم این علم را فرا بگیریم باید دهها علم دیگر مانند علوم پایه در خط، انتخاب اوراق مناسب، طراحی تعداد صفحات و دانش های تخصصی نظیر دانش قرائت، مباحث وقف و ابتدا، دانش رسم قرآن، دانش تحزیب قرآن، دانش تعلیم قرآن، دانش اسماء السور، دانش نظم قرآن، حاشیه نویسی، حواشی تفسیری و گونه شناسی مصاحف نیز آشنا بود. محور صحبت های ایشان درباره اهمیت دانش مصحف نگاری، رویکردهای فرهنگی، تاریخی و تخصصی در مصحف شناسی، انواع مصحف نگاری عمومی و تخصصی، مصحف نگاری تخصصی و دانش های مرتبط، دانش پایه ای در مصحف نگاری شامل انتخاب خط و اوراق، دانش های تخصص در مصحف نگاری(نوع قرائت، مباحث وقف و ابتدا، مباحث تجوید)، دانش رسم قرآن(بر مبنای رسم الخط و برمبنای رسم مصحف، دانش تحزیب القرآن(هفت بخشی و سی بخشی)، دانش تعلیم قرآن(اخماس القرآن، تعشیرالقران، رکوعات قرآن)، دانش اسماء السور، دانش شمارش آیات، نظم قرآن، حاشیه نویسی(فضائل سوره ها، ترجمه آیات، اختلاف قرائات، مفردات، تحزیبات)، گونه شناسی مصاحف بود.
مولف/نویسنده/عکاس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود