۱۳۹۸-۰۵-۳۱

تازه های کتاب(19)

سادات نعمت اللهی یزد در عصر صفوی . محمدرضا ابویی مهریزی،یزد:ریحانه الرسول،1383. محور اصلی پژوهش حاضر، تبیین سیر تاریخی حیات سیاسی سادات نعمت اللهی یزد و کیفیت مناسبات سیاست آنان با حکومت‌های صفویان، و تیموریان هند است. در این تحقیق تلاش گردیده تا سیر تحولات در حیات سیاسی خاندان نعمت اللهی و عوامل تاثیرگذار در آن نشان داده شود. در ذیل این مساله، به موضوع حیات اجتماعی و فرهنگی این خاندان و روابط آنان با رجال علمی، مذهبی و ادبی عصر، نیز پرداخته شده است. نگارش: مژگان روحانی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود