۱۳۹۸-۰۵-۳۱

تازه های کتاب(20)

جلوه زیبایی در زیلوی میبد. انسیه طاهره آقایی میبدی. یزد: آرتاکاوا، 1395. درکتاب جلوه زیبایی در زیلوی میبد، با مطالعه بر روی زیلوهای تاریخی موزه میبد به بررسی شگفتی های تاثیر این نقوش بر تولید زیبایی شناسی بصری پرداخته شده است، در این نوشتار نقوش زیلو با آرایه های معماری و نقوش گلیم تطبیق داده شده و همچنین از طریق تطبیق نقوش زیلو با دیگر هنرهای اسلامی به هماهنگی و انسجام هنرهای این دوره اشاره شده است. همچنین دراین کتاب نقوش پر کاربرد زیلو معرفی و با استفاده از آنها به ترکیب زیلوهای ابداعی متناسب با سبک زندگی کنونی اشاره شده است. درضمن برای اولین بار در تاریخ زیلوبافی در این پژوهش زیلوی اتاق کودک مطرح و بافته شده است و برای طراحی زیلوهای اتاق کودک این نکته مد نظر گرفته شده است که کودک ایرانی با ایده ی گفتگوی تمدن ها می تواند با کودکان دنیا تبادل نظر داشته باشد و حتی فرهنگ زیلو را به همین طریق برای آنها ارسال کند، نویسنده در این کتاب فیل را نماد قاره آفریقا و پنگوئن را از قاره های یخی قطب در نظر گرفته و حتی ارتباط با کشورهای دیگر مثل چین و ژاپن در طرحهای کتاب مشخص شده است. نگارش: مریم تجملیان .

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود