۱۳۹۸-۰۶-۲۲

تازه های کتاب(22)

روزگار همدلی (1) "زخم و مرهم ":مجموعه خاطرات ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد.گردآوری و تدوین : محمدهادی شمس الدینی ، عبدالخالق جعفری .یزد: خط شکنان ، 1396.این کتاب خاطرات کوتاهی است از روزهای جنگ ؛اما نه فقط از آن‌هایی که جنگیدند و زخم دیدند، راویان بسیاری از این خاطرات در آن روزها مرهم‌گذار آن زخم‌ها بودند. راویان این کتاب سه دسته‌اند؛ نخست آنهایی که قبل از شروع جنگ پزشک بودند و با شروع جنگ تحمیلی در قالب گروه‌های درمانی به جبهه‌ها اعزام شدند و دیگر، آنهایی که در جبهه امدادگر یا بهیار بودند و پشت جبهه دانش‌آموز یا دانشجو و پس از پایان جنگ تحصیلات خود را در حوزه بهداشت و درمان ادامه دادند و بعدها پزشک یا پرستار شدند؛ سوم هم آنهایی هستند که یا در زمان جنگ کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد بودند یا بعد از جنگ به استخدام دانشگاه در آمده‌اند.در این مجموعه از هر سه دسته، خاطراتی روایت شده است؛ اما نه همه خاطرات و نه آنهایی که از همه شیرین‌تر است.سر و کار پزشک و پرستاز و امدادگر بیش از هر چیز با زخم است و درد؛ این کتاب هم درباره همین زخم‌ها و مرهم‌هاست و درباره «زخم ناسوری» به نام جنگ که هیچ مرهمی آن را خوب نخواهد کرد.کتاب روزگار همدلی، تنها حاصل نزدیک به 300 ساعت مصاحبه با بیش از صد نفر از ایثارگران این دانشگاه است که در مرحله اول با آنان گفت‌وگو و خاطرات آنان از هشت سال دفاع مقدس ثبت و ضبط شده است.

نگارش : مژگان روحانی (کتابدار کتابخانه وزیری یزد).

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود