۱۳۹۸-۰۷-۲۹

تازه های کتاب (34)

جای شکر روی سوروک ها شن می پاشم: مجموعه داستانهای استان یزد.به کوشش: مجتبی دهقان.مشهد:سخن گستر،1390.مجموعة حاضر، حاوی داستان‌های کوتاه نویسندگان جوان استان یزد است. «آشپزخانه»؛ «رستوران»؛ «گلدان گل رز»؛ «جای شکر روی سوروک‌ها شن می‌پاشم»؛ «پلک»؛ «درگیری‌های آقای او» و «قصه‌ روی نت‌های یک کتری آب» از عنوان‌های داستان‌های این مجموعه هستند. در داستان «جای شکر روی سوروک‌ها شن می‌پاشم» آمده است: زنی به همراه همسرش بدون دخترانشان، از تهران به زادگاهشان باز می‌گردند. مرد برای زنش تعریف می‌کند که خواب دیده است «سوروک» می‌پزد (سوروک نانی است که در استان یزد کنار غذا خیرات می‌کنند). خواب مرد تعبیر می‌شود و از دنیا می‌رود و زن در نبودش روی سوروک‌هایی که پخته به جای شکر، شن می‌ریزد.

نگارش:مژگان روحانی (کتابدار کتابخانه وزیری یزد).

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود