۱۳۹۸-۱۰-۲۴

تازه های کتاب(46)

لطفا همسر خوبی باشید، نوشته محمود نامنی. تهران: نامن،1395
کتاب «لطفا همسر خوبی باشید» نوشته‌ی «محمود نامنی» است. این کتاب از 15فصل تشکیل شده و عنوان‌هایی همچون «شما زندگی می‌کنید یا فقط زنده هستیدعشق چیست؟ «عاشق کیست؟»، «آیا ازدواج قاتل عشق است؟»، «آیا شما زن‌ذلیل هستید» در آن آمده است. ناشر توصیه کرده است افراد زیر 18 سال این کتاب را مطالعه نکنند. در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «علی‌(ع) در سن 22 سالگی با فاطمه ‌(س) در سن 9 سالگی ازدواج می‌کند. علی‌(ع) در تمام دوران زندگی‌اش، شب‌ها با کوله‌باری از رنج و گذران روزی سخت و توان‌فرسا به خانه باز می‌گردد. مردی که اندوه همه‌ی فقیران و همه‌ی دردمندان تاریخ بشر بر شانه‌های مردانه‌اش سنگینی می‌کند. اما وقتی با تبسم‌های شیرین و بی‌دریغ همسر عزیزش فاطمه روبه‌رو می‌شود تمام رنج و اندوهش همچون توده‌ای برف در زیر آفتاب لبخند فاطمه (س) به یکباره آب می‌شود.» این کتاب یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی «کتاب‌هایی برای تمام فصول زندگی» است. لطفا گوسفند نباشید!، لطفا موفقیت را باور کنید!، لطفا مدیر موفقی باشید!، لطفا همسر خوبی باشید!، لطفا پدر و مادر خوبی باشید!، لطفا ستاره خود را بشناسید! و لطفا معتاد نشوید! عنوان‌های دیگر این مجموعه است.
نگارش: مژگان شکرریز یزدی (کتابدار کتابخانه وزیری یزد).

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود