۱۳۹۸-۱۱-۲۰

برگزاری کارگاه تخصصی "تندخوانی و تقویت حافظه" در کتابخانه وزیری یزد

    به گزارش روابط عمومی کتابخانه و موزه وزیری یزد، وابسته به آستان قدس رضوی، در تاریخ 12 بهمن ماه 1398، اولین جلسه کارگاه تندخوانی و تقویت حافظه توسط "مهدی رضایی" برگزار شد.
  این کارگاه به منظور آموزش فراگیران با مهارت تندخوانی به همراه افزایش درک مطلب، شناخت مغز و افزایش عملکرد، تقویت حافظه، افزایش تمرکز و توجه و یادگیری و خلاصه نویسی با نقشه ذهنی ارائه شد. جلسه دوم این کارگاه نیز در 19 بهمن ماه برگزار گردید.
گفتنی است مهدی رضایی، مربی و مدرس مهارت های بهبود فردی و مهارت های زندگی و برگزار کننده کارگاه های آموزشی در جهت سامان به بخشیدن به نیازهای آموزشی کشور، علی الخصوص نیازهای لازم در مسیر موفقیت و ارائه محتواهای ناب و بومی می باشد.از جمله تالیفات وی می توان به کتاب های"آینده نگری مالی" و "موفقیت به سبک حسابداری" اشاره نمود.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود