۱۳۹۴-۰۷-۱۳

گنجینة کتاب های خطّی و نفایس آن

800x600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

هستة اوّلیة مخزن کتاب های خطّی، شامل کتابهایی بود که واقف از خود و پدرش مرحوم سیدمهدی به کتابخانه اهدا کرده بود و پس از بنیان کتابخانه و دست یاری که وزیری به سوی مجموعه داران و فرهنگ دوستان یزد دراز کرده، توانسته بود تا زمان درگذشت (3/2/1356) تعداد 3950 جلدکتاب خطّی را در این کتابخانه گرد آورد که بیشترین آنها ، اهدایی و تعدادی هم کتابهایی بود که با هزینة شخصی خود، از روی دیگر کتاب های خطّی موجود در یزد استنساخ شده بود امّا از سال 1358ش تا 1388 ش تنهاحدود 500 نسخه به مجموعة کتابهای خطّی افزوده شده که باز تقریباً 90 درصد آن را کتاب های اهدایی تشکیل می دهد.

از سال 1345 ش در پی انبوه شدن کتابهای خطّی و درخواست واقف از استاد محمّدتقی دانش پژوه، فهرست نگار وکارشناس نامور نسخه های خطّی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران و همراهی استاد ایرج افشار، زمینة فهرست نگاری کتابهای خطّی کتابخانه با اشراف و راهنمایی محمّدتقی دانش پژوه فراهم شد و کار با جدیّت از سوی انجمن آثار ملّی و محمّد شیروانی، فهرست نگار کتابهای خطّی دانشگاه تهران پیگیری شد تا اینکه به ترتیب از سال 1350 تا 1358 ش، پنج جلد فهرست آن چاپ گردید. این فهرست متأسّفانه نواقص و اشتباهات فراوانی دارد و اطّلاعات آن یکدست نیست که قرار است در سال 1388 ش با نظارت کتابخانة مرکزی آستان قدس، ضمن ویرایش و پیرایش آن، اطّلاعات نسخه های تازه یاب نیز بدان افزوده شده و مجموعاً در شش جلد چاپ گردد.

در سال 1372 ش از تمامی نسخه های خطّی کتابخانه، دو سری ریزفیلم[1] تهیّه شده که یک نسخة آن در کتابخانه و نسخه ای دیگر در کتابخانة مرکزی آستان قدس وجوددارد و قرار است در سال جاری، دستگاه میکروفیلم خوان برای کتابخانه خریداری گردد تا بدین وسیله هم افراد بتوانند به آسانی از محتویات کتابها بهره ببرند و هم کتابها کمتر آسیب ببینند.

نیز به دلیل اهمیّت و ارزشمندی نسخه های خطّی، یک بار فهرست کتابهای عربی آن در لبنان به سال 1368 ش و یک بار فهرست کتابهای پزشکی آن از سوی دانشگاه علوم پزشکی یزد به سال 1367ش چاپ شده است.

در گنجینة کنونی کتابهای خطّی، بسیاری از آثار نفیس و منحصر به فرد از کاتبان، نویسندگان و شاعران یزدی به چشم می خورد که مجموعاً تعداد آن به 4670 جلد می رسد که از این میان 147 جلد آن قرآن مجید و بیشترین درصد کتاب ها را کتابهای مذهبی تشکیل می دهد

منبع:گنج کویر:


اهمّ نفایس نسخه های خطّی کتابخانه

1- نزهه الانفس و روضه المجلس اثر محمّدبن علی عراقی، تحریر صفر 590ق، در امثال عرب .نسخة منحصر بفرد.

2- تفسیر فارسی (سورة اعراف تا مریم) مؤلّف و کاتب : ناشناس( گویا از سدة 5 ق)

3- تفسیر الموجز : اثرو به خطّ : ابوالفتوح عجلی (515 تا600ق ) در سدة 6 ق . نسخة منحصر به فرد.

4- الجامع لصنعه التریاق ، اثر : نورالدّین ابوالحسن علی بن عبدالعظیم انصاری، متطبّب، تألیف 669ق، کتابت 670 ق. در طبّ فارسی.

5- منتهی المطلب فی تحقیق المذهب : اثر و خطّ : علّامه حلّی، تحریر 678 ق.

6- المختارات من الرسائل، مجموعه منشآت از سده های 5 تا ق.کتابت 693 ق.

7- قرآن مجید به خطّ جلال جعفری، تحریر 712ق.

8- تذکرة سویدیّه، اثر : ابن طرخان طبیب، تحریر، 715ق، در طبّ عمومی. امتیاز بزرگ کتاب در این است که هفت موضع سرطانی راکشف و داروهای آن را به تفصیل بیان کرده است.

9- صحاح اللغه : اثرابونصر اسماعیل بن حمادجوهری، تحریر 763ق.

10-القانون فی الطب : اثر ابوعلی سینا، تحریر سدة 7ق.

11-تحریر المجسطی، اثرخواجه نصیر الدّین طوسی، در سده 9ق.

12-قرآن مجید (سوره الرّحمن تا آخر قرآن) تحریر 880ق، 28 برگ 15 سطری، دارای سرلوح مذّهب و جلد سوختة نفیس.

13-تذکرة نصرآبادی : اثر محمّدطاهر نصرآبادی. به امضای مؤلّف، تحریر 1091 ق.

14-دیوان حافظ، تحریر عهد صفویّه، با 14 لوحة مینیاتور بسیارممتاز، اثر مینیاتورگران اصفهانی، دارای تذهیب و تشعیر، با جلد مقوّایی روغنی و گل بوتة رنگین.

15-سفینه النجاه (تفسیر فارسی ، از سورة عنکبوت تا سوره انا فتحنا) اثر ملّا مقیما یزدی.

16- اصول کافی : اثر علّامه مجلسی، با اجازه قرائت و مقابله به خطّ مؤلّف.

17-محضر الشهود فی ردّ الیهود : اثر حاجی بابا قزوینی یزدی، در 1211ق.

18- تورات مقدّس، به زبان عبری با خطّ نسخ و ترجمة فارسی، نوشتة محمّد کاظم الحسینی (نسخة منحصر بفرد).

19-تذکرة شبستان، اثر محمّدعلی مدرّس یزدی «شهلا یزدی» تألیف و تحریر 1276ق. در شرح احوال و اشعار شعرای ایران، بویژه یزد. نسخة منحصر بفرد.

20-جامع اللغات، اثر : محمّدجعفر ندوشنی یزدی، در سده 13ق، فرهنگ عربی به فارسی (نسخة منحصر بفرد).

21- خاطرات نوّاب وکیل، اثر سید محمّد رضوی« وکیل التّولیّه» به خطّ مؤلّّف در سدة 14ق ،( نسخة منحصر بفرد).

22- مجمع الجواهر: گردآوری سیدعلی محمّد وزیری یزدی، 4 دفتر، 430برگ.

مجموعة نامه ها، یادداشت ها و دست نوشته های بسیاری از علما و مراجع و دانشمندان اسلامی. در این مجموعه، دستخطّ 360 نفر از بزرگان اسلامی ازجمله آیات عظام و کرام : سید ابوالحسن اصفهانی، سیدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی، حاج آقاحسین بروجردی، سیدعبدالله شیرازی، سیدشهاب الدّین مرعشی نجفی، سید محمّدرضا گلپایگانی، و امام خمینی دیده میشودکه اتّفاقاً کهن ترین دست نوشتة امام خمینی به تاریخ 11 جمادی الاول 1363 ق ، در این مجموعه وجود دارد

منبع:گنج کویر:نوشته حسین مسرت
--------------------------------------------------------------------------------

1-میکروفیلم

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود