۱۳۹۴-۰۸-۰۳

شرح حال استاد محمود رهبران

کارشناسی فرهنگی و ارتباطات مجموعه وزیری یزد

در قلب ایران، آن‌جایی که دیر زمانی مهد هنر و معماری بوده است، هنرمند پرتوان و وارسته‌ای بر بیاض کاغذ، سواد خطوط زیبا و منقّشی را ترسیم می‌کند که در نگاه نخست، هر بیننده‌ای را به شگفتی وا می‌دارد.

سخن از استاد محمود رهبران است که بسیار پخته و قانونمند می‌نگارد. کِلکِ هنربار او، خطوط استادان بزرگ را به یاد می‌آورد، نگارنده‌ بارها در مصاحبت استادان: غلامحسین امیرخانی، یدالله کابلی خوانساری، حمید دیرین، کرمعلی شیرازی، امیر احمد فلسفی و تنی چند دیگر، از زبان ایشان شنیده است که: رهبران آیند‌ه‌ای درخشان در پیش دارد.

وی تاکنون چهار نمایشگاه انفرادی از آثارش را در سال‌های گوناگون در شهرهای: یزد، بندرعبّاس و هرات یزد ترتیب داده و خوشبختانه بسیاری از آثارش در نمایشگاه‌های جمعی و بین‌المللی خوشنویسان جهان اسلام بویژه در ترکیّه، دبی، تاجیکستان و نمایشگاه استادان بزرگ نستعلیق، مورد تأیید استادان قرار گرفته و راه یافته است.مختصر آنکه: وی به سال 1341 در یزد به دنیا آمد، از همان آغاز دوران دبستان، علاقه‌ای وافر به خطّ خوش پیدا کرد. از سال 1361 در کلاس‌های درس ابوالقاسم صالح‌زاده، خوشنویس یزدی حاضر شد، سپس از سال 61 تا 63 نزد استاد حمید دیرین در شیراز تا دورة عالی را فراگرفت. بعد از آن در محضر استادان: یدالله کابلی خوانساری، غلامحسین امیرخانی و غیره موفّق به اخذ گواهینامة ممتاز در سال 1365 از انجمن خوشنویسان ایران گردید. وی در سال 1372 موفّق به اخذ درجۀ فوق ممتاز (درجۀ 2 هنری) از انجمن خوشنویسان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و در سال 1386 گواهینامۀ استادی در رشتۀ نستعلیق را از انجمن خوشنویسان ایران و از طرف استادان برجستۀ خوشنویسی بویژه استاد امیرخانی و سپس نشان درجۀ یک هنری را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

وی از سال 1364 تاکنون در کتابخانه‌های مروّج و وزیری یزد وابسته به آستان قدس رضوی به عنوان هنرمند خطّاط مشغول خدمت است. و در این مدّت، هنر صحّافی را نیز به نیکی یاد گرفته است. در سال‌های اخیر آثاری از وی در نشریات: «هستی»، «آشنا»، «پاژ»، «دانشگاه یزد»، «خاتم یزد»، «فرهنگ یزد»، «ندای یزد»، «کِلک آشنا» و برخی کتاب‌ها همچون: «نادر فرخنده پیام»، «یزد، یادگار تاریخ»، «کتابشناسی میبدی»، «نوشته‌های بی‌سرنوشت» و غیره چاپ شده و در سال 1368 کتاب «نی‌نواز اوّل» نوشتة عبدالحسین جلالیان به خطّ وی تحریر و در سال 1372 چاپ شد. در سال 1379 دیوان حافظ شیرازی به خطّ نستعلیق او چاپ شد. در سال 1381 کتاب «بستان نیاز و گلستان راز» اثر سیّد محمّد‌کاظم طباطبایی یزدی را کتابت کرد که در سال 1384 چاپ شد. نیز «گلشن راز» اثر شیخ محمود شبستری را درسال 1387 کتابت کرده و قرار است از سوی آستان قدس رضوی چاپ شود.استاد رهبران، تنها مدرّسی است که کلاس رسمی ندارد، امّا شاگردان زیادی از گوشه و کنار ایران به محضرش شتافته و به رایگان از هنر و تجربه‌اش بهره می‌گیرند.

بهترین مقام‌ها
1- رتبۀ نخست جشنوارة بین‌المللی خوشنویسی رضوی در رشتة نستعلیق در چهار دورۀ متوالی (1385-1383).

2- مقام دوم و کسب لوح افتخار جشنوارة بین‌المللی خوشنویسی یاسین (1388 در ایران و ترکیه).

3- برگزیدة سیزدهمین جشنوارة بین‌المللی علوم قرآنی در خوشنویسی.

4- برگزیدة پنجمین جشنوارۀ طریق جاوید در رشتۀ خوشنویسی از سوی دانشگاه تهران.

5- مقام اوّل جشنوارۀ بین‌المللی خوشنویسی «حِلیه» (استانبول ترکیّه، 1390).

6-‌ مقام برتر جشنوارۀ بین‌المللی خوشنویسی البُرده (دبی امارات، 1390).

7-‌ شرکت در بخش ویژۀ استادان دوّمین جشنوارۀ فرهنگی و هنری خلیج فارس و پرده‌برداری از تابلوی خوشنویسی وی (بندرعبّاس، بهار 1391).

8-‌ داور و عضو فعّال دبیرخانه و مشاور هنری جشنوارة بین‌المللی خوشنویسی رضوی از 1386 تا 1391.

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود