۱۳۹۴-۰۸-۱۳

معرفی نسخه های نفیس چاپ سربی کتابخانه وزیری یزد(4)

زادالمعاد 1244ق

نگارش منوچهر آراستهم‍ج‍لس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ‌ب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌، ‏‫۱۰۳۷ - ‏۱۱۱۱ق

‏زادالمعاد/ محمد باقربن ‌محمد تقی

‏تهران: [بی نا]، ۱۲۴۴ق

179 برگ.؛27×19 س م، رحلی

‏ فارسی - عربی

آغاز: بسمله. الحمدلله الذی جعل العبادة وسیلة لیل السعادة فی الاخرة و الاولی و الصلوة علی سید الوری...

انجام:... والصلوة علی سید المرسلین محمد و اله الا قدسین الاطهرین و لعنته الله علی اعدائهم اجمعین.

‏جلد مقوایی با روکش پارچه با عطف تیماج؛ کاغذ فرنگی شکری؛ سرلوح به شکل تاج و ۲ شیر و خورشید در طرفین آن، جدول دور سطور؛ به سعی و اهتمام میرزا زین‌العابدین به طبع رسیده است.معرفی نسخه: کتاب زادالمعاد منتخبی از ادعیه بحارالانوار است. خود در اعمال سال و فضائل ایام و لیالی شریفه و اعمال آنها، بسال ۱۱۰۷ به پایان رسیده است. این کتاب مشتمل بر ۱۴ باب و یک خاتمه می‌باشد که عبارتند از:باب ۱: در بیان فضایل و اعمال ماه رجب که مشتمل بر ۵ فصل است: فصل ۱: در بیان فضایل این ماه و عبادات آن، فصل ۲: در بیان اعمای است که کسی از روزه عاجز باشد یا بر او دشوار باشد بعوض آن به عمل آورد، فصل ۳: در بیان اعمال هر شب و روز است، فصل ۴: در بیان فضایل و اعمال شب و روز اول تا روز پانزدهم، فصل ۵: در بیان فضایل و اعمال نصف آخر ماه رجب است.باب ۲: در بیان فضایل و اعمال ماه شعبان که مشتمل بر ۵ فصل است: فصل ۱: در بیان فضیلت این ماه است، فصل ۲: در بیان اعمال هر روز ماه شعبان است، فصل ۳: در فضایل و اعمال مخصوصه اول تا ایام‌البیض، فصل ۴: در اعمال ایام‌البیض ماه شعبان یعنی سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم، فصل ۵: در بقیه اعمال ماه.باب ۳: در بیان مجملی از فضایل و اعمال ماه رمضان که مشتمل بر ۸ فصل است: فصل ۱: در بیان فضیلت ماه رمضان، فصل ۲: در بیان حقیقت روزه، فصل ۳: در آداب روزه، فصل ۴: در بیان آداب دخول ماه رمضان، فصل ۵: در اعمال هر شب و روز رمضان، فصل ۶: در اعمال شبها و روزهای این ماه، فصل ۷: در دعاهای دهه آخر ماه، فصل ۸: در بیان نمازهای شب و دعاهای روز که مشهور است و علما در کتب دعا ذکر کرده‌اند.باب ۴: در اعمال لیالی و ایام متبرکه ماه شوال و ذی‌القعده.باب ۵: در بیان فضایل و اعمال ماه ذی‌الحجه که مشتمل بر ۵ فصل است: فصل ۱: در بیان فضائل ماه ذی‌الحجه و دهه اول و اعمال آن ایام، فصل ۲: در اعمال روز ترویه (هشتم ذی‌الحجه) و روز عرفه، فصل ۳: در بیان اعمال شب عید قربان و روزش و ایام تشریق یعنی یازدهم و دوازهم و سیزدهم، فصل ۴: در فضایل و اعمال شب و روز عید غدیر، فصل ۵: در فضیلت و اعمال روز مباهله تا آخر ماه.باب ۶: در بیان اعمال ماه محرم که مشتمل بر ۳ فصل است: فصل ۱: در اعمال دهه اول ماه محرم، فصل ۲: در زیارت امام حسین در روز عاشورا و فضیلت و زیارت آنحضرت در شب و روز عاشورا، فصل ۳: در سایر زیارات این روز.باب 7: در اعمال ماه صفر.باب ۸: در فضایل ایام و اعمال ماه ربیع‌الاول که مشتمل رب ۲ فصل است: فصل ۱: در فضیلت و اعمال روز اول تا روز شانزدهم، فصل ۲: در اعمال ماه جمادی‌الاول.باب9: در بیان فضیلت ماه ربیع الثانی و جمادی الاولی و جمادی الثانی در سه فصل. فصل 1: در فضیلت ماه ربیع الثانی، فصل2: در بیان فضیلت ماه جمادی الاولی، فصل 3: در بیان فضیلت ماه جمادی الثانی.باب ۱۰: در اعمال هر ماه.باب ۱۱: در بیان زیارات حضرت رسول خدا و ائمه اطهار.باب ۱۲: در بیان نمازهای واجب است که مخصوص روز و ماهی نیست و نمازهای سنت که اختصاص به وقتی ندارد و اعمالی که تغییر ماههای عربی تعلق دارند که مشتمل بر ۸ فصل است:فصل ۱: در بیان نماز آیات، فصل ۲: نماز استسقاست یعنی نماز طلب باران، فصل ۳: در بیان نماز حضرت رسول خدا، فصل ۴: در بیان نماز امیرالمومنین (ع)، فصل ۵: در بیان فضیلت و کیفیت نماز حضرت فاطمه (س)، فصل ۶: در بیان کیفیت و فضیلت و احکام نماز حضرت جعفر طیار، فصل ۷: در بیان فضیلت و اعمال روز نوروز، فصل ۸: در اعمال ماههای رومی.باب ۱۳: در بیان احکام اموات که مشتمل بر ۵ فصل است: فصل ۱: در بیان آداب و احکام حال احتضار و برداشتن میت، فصل ۲: در غسل دادن میت، فصل ۳: در کفن کردن میت، فصل ۴: در نماز میت، فصل ۵: در آداب دفن میت.باب ۱۴: در احکام زکوة و خمس و اعتکاف که مشتمل بر ۳ فصل است: فصل ۱: در زکوة، فصل ۲: در خمس، فصل ۳: در بیان فضیلت و کیفیت اعتکافخاتمه در بیان کفارات است

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود