مطبوعات

سفینه نجات شهبازی یکشنبه, ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ - ۱۱:۵۳
۱۳۹۸-۰۹-۰۳
روزنامه "سفینه نجات" در شهر یزد تاسیس و در سال 1325 قمری منتشر شده است. نگارنده (محمد صدر هاشمی) با اینکه نمونه های زیادی از سال دوم و سوم این روزنامه را در دست دارد ولی در هیچکدام نام مدیر و صاحب امتیاز روزنامه چاپ نشده و فقط در انتهای صفحه آخر هر شماره مخبر صادق امضا نموده است. شماره اول روزنامه با چاپ ژلاتین در چهار صفحه به قطع 6 در  5/10 اینچ طبع و در تاریخ 22 شوال 1325 قمری منتشر شده است .