۱۳۹۸-۰۷-۲۹

تازه های کتاب (31)

فرهنگ عامه روستای کویری خویدک یزد
نویسندگان:جواد دشتی خویدکی،محمدمهدی صدیقی خویدک
مشخصات نشر:مشهد:پاپلی،1396
در مقدمه کتاب به قلم دکتر محمدحسین پاپلی می خوانیم: فرهنگ این مرزوبوم بسیارغنی است .گوشه گوشه این خاک حاوی فرهنگی چندهزارساله است . فرهنگی که باعث پایداری این کشور و ملت کهن شده است.
هرروستا،هرشهر و هر طایفه عشایری بخشی از تمدن و فرهنگ چندهزارساله کشور را نشان می دهدو خود گنجی است که می تواند کشف شود.آدم گهرشناس می خواهد که این گنچ ها را کشف کند.آقایان جواد دشتی خویدکی و محمدمهدی صدیقی خویدک گهرشناسانی هستندکه روستای خویدک را معرفی کرده اند.
خویدک روستایی است کهن .روستایی که قدمت پیش از تاریخ دارد.فرهنگ این روستابه ما چند نکته کلیدی را می آموزد:
فرهنگ توکل به خدا،فرهنگ کارجمعی،فرهنگ صرفه جویی و قناعت،فرهنگ زیست محیطی و حفظ محیط زیست ،فرهنگ شادی و سرورو...
کتاب نشان می دهد که مردم روستا چگونه اوقات فراغت خودرا پرمی کرده اند .چگونه باورها در شادی ها و نشاط جامعه نقش داشته است باورهایی که برخی ممکن است آن را به خرافه تفسیر کنند.مردم با باورها خودرا سرگرم می کردند .با نخودمشگل گشا با گرداندن گوسفند به دور صحرا،با فال حافظ و فال نخود،با خال کوبی ها با گردوبازی و...
آنچه در این کتاب می خوانیم:
فرهنگ عامه از دیدگاه یونسکو،واژه خویدک در فرهنگ نامه ها و دیگرکتب،پیشینه و رویدادهای تاریخی روستا،جغرافیای روستا،فضاهای تاریخی،وقف نامه ها،آموزش و بهداشت،ادبیات شفاهی و باورهاو آیین ها،بازی ها و سرگرمی ها،مشاغل ،مهاجرت و وسایل ارتباطی و...  

نگارش: مریم تجملیان (کتابدار کتابخانه وزیری یزد).

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود