۱۳۹۸-۰۵-۰۳
کتاب «آمایش و پیمایش خدمات الکترونیک در ایران» تالیف سید سعید رضا عاملی از سوی انتشارات امیرکبیر راهی کتابفروشی‌ها شده است.

کتاب «آمایش و پیمایش خدمات الکترونیک در ایران» تالیف سید سعید رضا عاملی از سوی انتشارات امیرکبیر راهی کتابفروشی‌ها شده است.

این کتاب که در مجموعه فرهنگ، رسانه و فضای مجازی منتشر شده، برگرفته از طرح پژوهشی «مجازی‌سازی نظام جمهوری اسلامی ایران» است که با هدف تدوین نقشه راه فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

این کتاب در قالب یک مقدمه، چهار فصل و جمع‌بندی نهایی تنظیم شده که در مقدمه کتاب مبانی پارادایمی و نظری پیمایش و آمایش تبیین شده است.

در فصل اول وضعیت مصرف اینترنت و گونه‌های مختلف اتصال اینترنت به تفکیک استانی مورد بحث قرار گرفته و در فصل دوم ادبیات تحقیق مرتبط با پیمایش و آمایش تبیین شده است. در فصل‌های سوم و چهارم گزارش فشرده‌ای از نتایج تحقیق پیمایش ملی و آمایش ملی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است.

در جمع‌بندی نهایی نیز نتایج حاصل از پیمایش و اولویت‌های شهروندان در حوزه توسعه فضای مجازی و خدمات و همچنین دانش و مهارت شهروندان در زمینه استفاده از خدمات مجازی و در نهایت ایده‌آل سنجی نظر شهروندان و نتایج حاصل از آمایش خدمات مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «نقطه عزیمت در تمامی مطالعات زمینه‌یابی و از جمله کتاب حاضر، اتخاذ پارادایم، رویکرد نظری و روش متناسب، همبسته و هماهنگ است. به عبارت دیگر آمایش و پیمایش خدمات الکترونیک و پی بردن به وضعیت جاری خدمات و تلاش برای ارائه راهبردهای عملیاتی و ارائه خدمات مجازی بهینه، پیش از هرچیز مستلزم اتخاذ پارادایم مناسب است. بر این اساس در این کتاب پارادایم دوفضایی شدن‌ها به دلیل برخورداری از ظرفیت استفاده از حداکثر قابلیت‌های فضای مجازی، توجه همزمان به دو فضای فیزیکی و مجازی و ارتباط متقابل این دو و پرهیز از انتزاع و تجرید فضای مجازی از فضای واقعی به عنوان پارادایم ناظر بر خدمات الکترونیک اتخاذ شده است.»

کتاب «آمایش و پیمایش خدمات الکترونیک در ایران» را که حجت‌الاسلام سید سعیدرضا عاملی (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی) تالیف کرده، نشر امیرکبیر با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۲۰۰ صفحه با قیمت ۳۱۵۰۰ تومان منتشر کرده است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود