کتابخانه تخصصی ادبیات آستان قدس رضوی

library.aqr.ir/Literature
۱۳۹۸-۰۵-۱۷

غريب دره يمگان

غريب دره يمگان: داستان زندگي ناصر خسرو قبادياني

غريب دره يمگان: داستان زندگي ناصر خسرو قبادياني/ محمدرضا خوشدل؛ با نظارت عباس خيرآبادي.- مشهد: آستان قدس رضوي، شرکت به نشر، ‎۱۳۸۴.
شماره دیویی : خ س / 164 ن 22 / 1 فا 8
بسیاری از شاعران پارسی گودر طول حیات شاعری خویش، جلوه های فرهنگ و مظاهر آیینی دین و بازنمود چهره تابناک تمدن ایرانی- اسلامی را همواره زینت بخش دیوانهای شاعری خود دانسته و دیباچه آثار خویش را به درج مضامین دینی و ستایش پروردگار آراسته اند که در این میان، شاعران شیعی با ابراز ارادت به ساحت امامان معصوم و گواهی به حقانیت و مظلومیت آنان، طریقی متفاوت را پیموده و جان مایه شعری شان را بر آن نهاده اند که در این میان پنج به عنوان برگزیده آنان پنج تن انتخاب و شرح زندگی و حوادث و رخدادهای جاری زمانه ای که در آن می زیسته اند به نگارش درآمده است.
چند روز بود که ناصر به مرو برگشته بود. تحول و دگرگونیی که در روح و روان او به وجود آمده بود، چیزی نبود که بتواند از خانواده و دوستانش پنهان کند. او که اکثر شبهایش را در حلقه دوستانش با باده نوشی و عیش و عشرت به سپیده می رسانید و در بیشتر میهمانیهای رسمی دربار و همچنین مجالس اعیان و اشراف حضور داشت، اکنون چگونه می توانست چنان تصمیم بزرگی را که منجر به زیر ورو شدن تمامی رفتارها و حرکات و اعمال شخصی و اجتماعی و دینی اش بود، در پس پرده نگه دارد؟
متن بالا اشاره دارد به یکی از فصلهای کتاب غریب دره یمگان با نام آغاز دگرگونی که داستان زندگی ناصرخسرو قبادیانی است و فصلهای دیگر کتاب چون ایام تجمل و شادخواری، نیتی که اجابت شد و رویای صادقانه و ....است که  از فهرست منابعی چون تاریخ ادبیات ایران، ترجمه فتح ا... مجتبایی ، گزیده تاریخ بیهقی نرگس روان پور، تاریخ ادبیات ایران، ذبیح ا... صفا و سفرنامه قبادیانی مروزی استفاده شده است که انتشارات آستان قدس رضوی با 2200 نسخه در262 صفحه منتشر کرده است.

 

مولف/نویسنده/عکاس

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

تصاویر شاعران