۱۳۹۸/۰۴/۰۴ - ۱۱:۳۲
تفکربرتر

كتاب گنج دانش حاصل سال ها تلاش و تحقيق در رشته هاي مختلف علوم مي باشد و دانشنامه اي 40 جلدي مختص كودكان و نوجوانان حاصل كار است و در واقع دانش آموزان مخاطبان اصلي اين مجموعه هستند. اين اثر از آثار مشابه خود متمايز مي باشد زيرا ارائه مطالب به صورت كوتاه و خواندني و توضيح آن در حد ضرورت است و از حاشيه روي پرهيز شده است و اين مهم به گونه اي است كه تبيين مطالب به حدي باشد كه مقصود خواننده روشن شده و در عين حال اين خلاصه گويي منجر به ابهام نشود. هدف اصلي اين كتاب در اين بوده كه مرجعي موثق و دربرگيرنده عناوين پايه باشد.

در اين مجموعه، فصلها و مداخلي گوناگون همچون علم و تكنولوژي، زندگي ماقبل تاريخ، عناصر تشكيل دهنده جهان، گرما، بازيافت، راديو اكتيويته، زندگي نامه شخصيت هاي مشهور، موجودات زنده تك سلولي، صدا، واقعه 11 سپتامبر، هنر، تجارت، جغرافيا، تاريخ، ادبيات، فلسفه، مذهب، سياست، فرهنگ، علوم، ورزش و ابزارآلات موسيقي و غيره به همراه مجموعه ها، فهرست ها، نمودارها، پرچم ها، توالي حقايق و ترتيب رخداد زماني در كنار تصاويري با گرافيك ابداعي به خواننده هديه مي شود.

اين مجلد از سري مجلدات جامع 40 جلدي گنج دانش يك دانشنامه عمومي با چيدمان الفبايي، جهت سهولت فرآيند جستجو در اختيار خواننده قرار مي دهد. معادل انگليسي عناوين اصلي در شروع هر مدخل نيز به منظور فراهم شدن امكان جستجو در منابع ديگر ارائه شده اند. اين كتاب به صورت كاملا مصور طراحي شده كه درك مطالب را افزايش داده و قوه تخيل را تقويت مي كند. تمركز اين فرهنگ، ارائه مداخل عمومي بر اختراعات، مشاهير، طبيعت و حيوانات در حال انقراض است. در اين فرهنگ، حدود 100 مدخل ايراني و اسلامي به صورت انتكاري در خلال موضوعات بين المللي ذكر گرديده كه فرهنگ و پيشينه ايرانيان و موضوعات اسلامي را مورد توجه قرار مي دهد.

فهرست منابع و مآخذ ذكر شده در انتهاي كتاب، شامل يك سري كتاب لاتين و فارسي و سايت هاي اينترنتي است كه از جمله منابع مهم تاليف اين مجموعه محسوب مي شوند.

 

برچسب‌ها:
گنج دانش،دانشنامه
سازندگان:
بابک اعتمادي؛ ويراستار ميترا اعتمادي, تهران: تهران: پيام عدالت، ‎۱۳۹۷.
منابع:
شماره دیویی: 1397د598الف039م
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود