دکتر مهری پری‌رخ، در افتتاحیۀ کتابخانۀ تخصصی کودک آستان قدس رضوی، توجه به ارتقای سلیقۀ مخاطب و تهیۀ کتاب خوب را از وظایف کتابداران خواند.

به گزارش گنجینۀ رضوی، دکتر مهری پری‌رخ، استاد بازنشستۀ گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مراسم افتتاحیۀ نخستین کتابخانۀ تخصصی کودک آستان قدس رضوی، این حرکت را کاری بزرگ توصیف کرد و اظهار اشت: آستان قدس خدمات زیادی داشته و اکنون جای خوشحالی است که کودک را نیز دریافته است. وی افتتاح نخستین کتابخانۀ کودک را در منطقۀ خواجه‌ربیع کاری ازشمند دانست و گفت: این مدل می تواند الگویی برای توسعۀ این مدل برای سایر کتابخانه‌های آستان قدس رضوی باشد.

عضو هیئت‌امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تفکیک بخش کودک از نوجوان را یکی از امتیازات این کتابخانه برشمرد. وی همچنین به دقت این کتابخانه برای تهیۀ کتاب‌های برتر و منتخب جشنواره‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: ترویج اینکه کتاب‌های کیفی را بخوانیم و نه هرکتابی را، بسیار کار ارزنده‌ایست. وی افزود: ما وظیفه داریم کتاب خوب را بخریم وگرنه سلیقۀ بد را پرورش می‌دهیم؛ باید انتظارات را بالا ببریم و بعد فرد را رها کنیم تا مسیر خود را طی کند.

گفتنی است، صبح پنج‌شنبه هم‌زمان با دهۀ کرامت نخستین کتابخانۀ تخصصی کودک آستان قدس رضوی در کتابخانۀ امام‌خمینی(ره) واقع در خواجه‌ربیع 23 با 2هزار و 500 کتاب و 60 بازی فکری افتتاح شد. دکتر رحمت‌الله فتاحی، استاد بازنشستۀ گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی و رئیس سابق انجمن علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از دیگر میهمانان ویژۀ این مراسم بود.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود