The organization of Libraries, Museums and Documents Center Of Astane Qudse Razavi

۱۴۰۰-۰۱-۱۹
درسنامه ژنتيک
کتاب حاضر ترجمه ویرایش سوم کتاب Instant Notes Genetics است. این کتاب بخش‌های مهم مورد بحث در ژنتیک را در قالبی جمع‌آوری کرده است.

در این ویرایش برای انعکاس پیشرفت‌های سریع در علم ژنتیک، برخی از فصل‌ها به روز شده است. برخی از تکنولوژی‌های مدرن مورد استفاده در تشخیص و مطالعه بیماری‌های ژنتیک( مثل میکروچیپ‌های DNA و PCR با مرتبه واقعی) به این ویرایش اضافه شده است. یک فصل جدید با عنوان اپی‌ژنتیک در کتاب آورده شده که درباره تغییرات پیوسته و حتی ارثی بیان ژن بدون تغییر در توالیDNA، صحبت می‌کند. در این مجموعه همچنین بر فراهم آوردن اطلاعات واقعی و کاربردی علمی، پرسش‌ها، مباحث و قیاس‌ها تمرکز شده است. این کتاب در هفت فصل تهیه شده است که عبارتند از:
فصل اول: ژنتیک ملکولی، فصل دوم: ژنوم، فصل سوم: مکانیسم‌های وراثت، فصل چهارم: ژنتیک جمعیت و تکامل، فصل پنجم: تکنولوژی DNA نوترکیب، فصل ششم: ژنتیک انسانی، فصل هفتم: کاربردهای ژنتیک
در انتهای کتاب فهرست اختصارات، بیشتر بخوانیم و واژه‌نامه آورده شده است.

پیوست ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید